Dopady koronaviru na kulturní sektor - první výsledky průzkumu a další sběr dat
13. května 2020

Dopady koronaviru na kulturní sektor - první výsledky průzkumu a další sběr dat

Vážení autoři,

pochopení dopadů pandemie na kulturní sektor a tedy i správné modely pomoci souvisí s analýzou a průzkumem současného stavu. Nejdůležitější jsou přesná data, a proto Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci se SoundCzech připravil před necelým měsícem dotazník. Rádi bychom vám poděkovali za jeho vyplnění a nyní přinášíme první výsledky. Výstupy v souhrnné statistice přibližují především dosavadní vyčíslení dopadů na kulturní organizace.

Pokud máte chvilku, prosíme o vyplnění dat za měsíc duben v druhém kole sběru dat v rámci tohoto dlouhodobého průzkumu, a to do příštího pátku 22. 5. 2020 (do 24:00). Dotazník je určen jednotlivcům i organizacím (pro každou z těchto skupin respondentů má dotazník odlišnou strukturu, míru detailu a postup vyhodnocení dat).

Pokud byste se rádi zapojili do výzkumu a nestihli jste vyplnit data v prvním kole, tedy za měsíc březen, prosíme, vyplňte i tento dotazník. Pomůžete tak zpřesnit výsledná data.

Výzkum byl připomínkován relevantními oborovými institucemi, profesními asociacemi, Ministerstvem kultury ČR a akademickou sférou. Sběr dat probíhá opakovaně v měsíčních intervalech, aby výzkumný tým dokázal zmapovat celý průběh současné krize, následnou stabilizaci kulturního sektoru i její postupný návrat do „normálu“ a aby tak bylo možné vést odbornou diskuzi na základě faktů, a to jak na úrovni kulturních organizací, tak na úrovni nezávislých umělců a neuměleckých profesí v oblasti kultury. Veškeré detaily k průzkumu včetně informací o ochraně dat apod. jsou průběžně  aktualizována na www.idu.cz/covid.

#kulturnidata #stojimezakulturou

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies