Dopady koronaviru na kulturní sektor - první výsledky průzkumu a další sběr dat
13. května 2020

Dopady koronaviru na kulturní sektor - první výsledky průzkumu a další sběr dat

Vážení autoři,

pochopení dopadů pandemie na kulturní sektor a tedy i správné modely pomoci souvisí s analýzou a průzkumem současného stavu. Nejdůležitější jsou přesná data, a proto Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci se SoundCzech připravil před necelým měsícem dotazník. Rádi bychom vám poděkovali za jeho vyplnění a nyní přinášíme první výsledky. Výstupy v souhrnné statistice přibližují především dosavadní vyčíslení dopadů na kulturní organizace.

Pokud máte chvilku, prosíme o vyplnění dat za měsíc duben v druhém kole sběru dat v rámci tohoto dlouhodobého průzkumu, a to do příštího pátku 22. 5. 2020 (do 24:00). Dotazník je určen jednotlivcům i organizacím (pro každou z těchto skupin respondentů má dotazník odlišnou strukturu, míru detailu a postup vyhodnocení dat).

Pokud byste se rádi zapojili do výzkumu a nestihli jste vyplnit data v prvním kole, tedy za měsíc březen, prosíme, vyplňte i tento dotazník. Pomůžete tak zpřesnit výsledná data.

Výzkum byl připomínkován relevantními oborovými institucemi, profesními asociacemi, Ministerstvem kultury ČR a akademickou sférou. Sběr dat probíhá opakovaně v měsíčních intervalech, aby výzkumný tým dokázal zmapovat celý průběh současné krize, následnou stabilizaci kulturního sektoru i její postupný návrat do „normálu“ a aby tak bylo možné vést odbornou diskuzi na základě faktů, a to jak na úrovni kulturních organizací, tak na úrovni nezávislých umělců a neuměleckých profesí v oblasti kultury. Veškeré detaily k průzkumu včetně informací o ochraně dat apod. jsou průběžně  aktualizována na www.idu.cz/covid.

#kulturnidata #stojimezakulturou

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies
COVID-19: Důležité sdělení!

Vážení autoři, vážení obchodní přátelé,

s ohledem na aktuální rozvolňovací opatření přijatá vládou České republiky bychom Vás rádi informovali, že s účinností od 18. 5.:

  • Zaměstnanci jsou Vám v kancelářích opět k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00 hodin.
  • Obchodní schůzky a jednání s nositeli práv jsou možné v budově OSA po předchozí domluvě a za předpokladu dodržování doporučených hygienických opatření, mezi které stále patří povinnost nosit roušku, udržovat odstup od ostatních minimálně dva metry, při vstupu do budovy si nechat změřit teplotu a vydezinfikovat si ruce.
  • Pracovní doba zákaznické linky je opět Po-Čt: 8:00 – 17:00 hod., Pá: 8:00 – 16:00 hod.

Připravili jsme pro autory, nakladatele, i pro uživatele hudby přehled užitečných rad, které pomohou překonat aktuální situaci, viz Opatření AntiCovid-19.

Hudba je lék, který pomáháme šířit. Těšíme se na Vás.