Ve sporu OSA a YOLT Services se ústavní soud přiklonil na stranu autorů

Ve sporu OSA a YOLT Services se ústavní soud přiklonil na stranu autorů

Ústavní soud ukončil s konečnou platností dlouholetý soudní spor satelitního operátora YOLT Services s. r. o. a Ochranného svazu autorského (OSA) týkající se úhrady autorských odměn za užití autorsky chráněného obsahu v rámci služby digitální satelitní televize (Digi TV), kterou poskytoval operátor uživatelům v České republice. Ve svém usnesení z 18. prosince 2018 potvrdil správnost rozsudků soudů nižších instancí a odmítl ústavní stížnost satelitního operátora. Tím zajistil ochranu práv autorů a nastavil rovné podmínky na trhu kabelových a satelitních operátorů.

Praha, 16. 1. 2019 - "Tímto verdiktem se ukončil letitý spor o výklad zákona. Satelitní operátor se snažil tvrdit, že povinnost hradit autorské odměny se týká pouze kabelových operátorů, nikoliv technologie přenosu pomocí satelitu. Soudy všech instancí toto technologické rozlišování odmítly a potvrdily oprávněné nároky tvůrců na spravedlivou odměnu, čímž došlo k narovnání férových podmínek na trhu mezi kabelovými a satelitními operátory poskytujících televizní balíčky," dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Ústavní soud odůvodnil odmítnutí ústavní stížnosti s tím, že "stěžovatel nakládal s díly chráněnými autorským zákonem (autorskými právy) a dosahoval ze své činnosti zisk založený na tvůrčí činnosti jiných osob. Jestliže by se Ústavní soud s argumentací stěžovatele ztotožnil, zasáhl by tím naopak do ústavních práv autorů stěžovatelem přenášených děl". (Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018, sp. zn. IV. ÚS 2405/18).

Odmítnutím ústavní stížnosti tak zůstává pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu, které potvrdilo, že satelitní přenos lze podřadit pod zákonnou definici kabelového přenosu dle § 22 odst. 2 autorského zákona.

 

Kontakt pro více informací:

Kateřina Růžičková
oddělení komunikace a PR
M: +420 604 149 974
E: katerina.ruzickova@osa.cz

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies