Pomoc hudebníkům z Ukrajiny

Vše o pomoci autorům a jejich rodinným příslušníkům. Informace pro Ukrajince, jak o finanční pomoc jednoduše požádat a jak můžete přispět i Vy.

Допомога для музикантів з України

Усе про збір коштів, який ми організували спеціально для авторів та членів їхніх сімей, а також інформація про те, як легко подати заяву про надання грошової допомоги.

x
OSA se připojuje k prohlášení GESAC a vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou
4. března 2022

OSA se připojuje k prohlášení GESAC a vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou

GESAC vyjadřuje solidaritu s ukrajinským lidem, s jejich umělci i s celým kulturním sektorem. OSA se k tomuto stanovisku připojuje a odsuzuje bezprecedentní akt vojenského napadení Ukrajiny.

Na hranicích Evropské unie, společného prostoru svobody, demokracie a míru, je ukrajinské obyvatelstvo vystaveno násilným a smrtícím útokům a Ukrajina, mezinárodně uznávaná nezávislá země, je bezdůvodně a masivně napadena ruskou armádou. Celý svět je nesmírně šokován, zejména pak evropský kontinent.

My, jako evropská organizace zastupující tvůrce ve všech uměleckých oblastech, jako je hudba, audiovizuální a výtvarné umění, literatura apod., bychom rádi vyjádřili naši plnou podporu a solidaritu s ukrajinským lidem, jejich umělci, tvůrci a celým kulturním sektorem.

Kultura a umělecká tvorba jsou stejně nepostradatelné jako vzduch, který dýcháme. Představují symbol naděje a lidských práv, přináší krásu, vyjadřují naši svobodu – jsou pojivem, které podporuje náš pocit sounáležitosti a lidskosti.

Válka na Ukrajině přináší temnotu, zkázu, zoufalství, devastaci, bídu, utrpení a tragédii. V myšlenkách jsme s ukrajinským obyvatelstvem, které i přes mnohé oběti statečně vzdoruje této neuvěřitelné a děsivé situaci.

V těchto hrozných chvílích stojíme na Vaší straně a jsme připraveni poskytnout Vám plnou podporu.

„Kreativitu a naději vystřídala nepochopitelná destrukce. Ukrajinští autoři namísto obohacování kulturního prostředí nasazují své životy se zbraní v ruce, aby bránili své domovy a rodiny proti nepochopitelné a brutální invazi Ruska. Proto jsme se rozhodli uspořádat finanční sbírku na pomoc ukrajinským autorům a jejich rodinám, která bude mimo jiné adresně distribuována naší sesterskou organizací na Ukrajině těm, kteří se ocitli v nouzi, přišli o střechu nad hlavou, byli nuceni opustit své domovy, nebo dokonce položili svůj život za svobodu a obranu evropských hodnot založených na lidských právech a demokracii. OSA rozhodnutím dozorčí rady uvolní 500 tisíc Kč jako základní vklad do této sbírky,“ dodává za OSA Roman Strejček k prohlášení GESAC.

Jak můžete společně s OSA pomoci ukrajinským hudebním autorům a jejich rodinám, se brzy dozvíte.

Znění prohlášení GESAC v originálním znění si můžete přečíst zde.

 

OSA приєднується до заяви GESAC та висловлює солідарність з Україною

GESAC висловлює свою солідарність з українським народом, його митцями та всім культурним сектором. OSA приєднується до цієї позиції і засуджує безпрецедентний акт військового нападу на Україну.

На кордонах Європейського Союзу, спільного простору свободи, демократії та миру, українське населення зазнає насильницьких і смертельних нападів, а Україна, міжнародно визнана незалежна країна, зазнає безпідставного та масового нападу російської армії. Весь світ надзвичайно шокований, особливо європейський континент.

Ми, як європейська організація, яка представляє творців у всіх сферах мистецтва, таких як музика, аудіовізуальне та образотворче мистецтво, література тощо, хочемо висловити нашу повну підтримку та солідарність з українським народом, його митцями, творцями та всім культурним сектором.

Культура та художня творчість такі ж потрібні і незамінні, як повітря, яким ми дихаємо. Вони є символом надії та прав людини, вони приносять красу, вони виражають нашу свободу – є сполучною речовиною, яка підтримує наше почуття приналежності та людяності.

Війна в Україні несе темряву, руйнування, відчай, розруху, нещастя, страждання і трагедію. У своїх думках ми поряд з українським населенням, яке, незважаючи на численні жертви, мужньо протистоїть цій неймовірній та страшній ситуації.

В ці жахливі моменти ми - на Вашому боці і готові надати Вам повну підтримку.

«Творчість і надію замінили незрозумілі руйнування. Замість того, щоб збагачувати культурне середовище, українські автори ризикують своїм життям зі зброєю в руках, щоб захистити свої домівки та родини від незрозумілого й жорстокого вторгнення Росії. Тому ми вирішили організувати збір коштів на допомогу українським авторам та їхнім родинам, які буде, окрім іншого, розподіляти наша побратимська організація в Україні тим, хто опинився у скруті, хто втратив дах над головою, були змушені залишити свої домівки чи навіть поклали своє життя заради свободи та захисту європейських цінностей, заснованих на правах людини та демократії. За рішенням наглядової ради OSA виділить 500 тисяч крон як основний внесок у цей фонд»,-  від імені OSA додає до заяви GESAC Роман Стрейчек.

Незабаром ви дізнаєтеся, як разом з OSA допомогти українським авторам музики та їхнім родинам.

Текст заяви GESAC в його оригінальній версії Ви можете прочитати тут.