Podpora ze strany EU

Výzva Evropské komisi na obnovu kulturního sektoru

78 evropských organizací z různých odvětví kulturního sektoru zaslaly společný otevřený dopis Evropské komisi, výborům Evropského parlamentu, ministrům kultury a dalším subjektům, které tímto vyzvaly k přípravě dlouhodobého plánu obnovy tohoto odvětví.

Signatáři mimo jiné požadují, aby EU zajistila významnou část finančních prostředků na podporu obživy autorů, umělců, pracovníků v kreativním průmyslu a dalších nezávislých pracovníků během této bezprecedentní krize.

Podrobné informace si můžete pročíst na webu GESAC.

Kreativní Evropa

Poslanci z výboru Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání (CULT) vyzvali Komisi a členské státy, aby reagovaly na potřeby kultury. Podle členů výboru by se EU měla zasadit o to, aby na finanční podporu dosáhli lidé pracující v kultuře, kreativním průmyslu, ale i v médiích. Europoslanci také apelovali na to, aby Komise navýšila finance plynoucí do oblasti kultury z unijních fondů.

Program Kreativní Evropa je jedním z mála centrálně řízených programů EU, ze kterého se Česku daří ve větší míře čerpat. Jeho součástí je záruční fond fungující na bázi půjček pro malé a střední podniky působící v oblasti kultury a kreativního průmyslu. V současné mimořádné situaci mohou být tyto prostředky uvolněny a mohly by přinést sektoru až 600 milionů eur.

Komise v reakci na koronavirovou krizi prodloužila termíny podání žádostí v rámci tohoto programu pro některé dotační výzvy. Více informací najdete v tomto článku.

Schémata pomoci EU členským státům

EU vytvořila 3 programy na pomoc členským státům v době pandemie:

  • Coronavirus Response Investment Initiative, který spočívá v celkovém příspěvku členským státům ve výši 37 mld. EUR ze strukturálních fondů na podporu malých a středních podniků a na podporu zaměstnanosti. Program byl již schválen Parlamentem a Radou.
  • Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, který je zaměřen na ochranu pracovních pozic a pracovníků zasažených pandemií. Pomoc by spočívala ve výhodných půjčkách členským státům do celkové výše poskytnuté pomoci až 100 mld. EUR. Program je aktuálně propagován Komisí.
  • Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - je schválen Komisí a spočívá v uvolnění podmínek pro poskytování státní podpory dotčeným sektorům. Tato podpora je regulována EU s ohledem na ochranu hospodářské soutěže.

Komise aktuálně zvažuje též vytvoření „Marshallova plánu“, do nějž by byly alokovány prostředky ve výši až 2 biliony EUR. Eurokomisař Breton tak identifikoval 14 klíčových ekosystémů (mezi nimi i kulturní sektor), do nichž by tyto prostředky mohly směřovat. Komise se aktuálně snaží tento nápad převést do návrhu, který by předložila Parlamentu a Radě.

Pomoc kulturnímu sektoru je akcentována též ze strany europoslanců. Projevem je tak např. rezoluce Parlamentu ze dne 17. dubna (dostupná zde), která uvádí, že kulturní sektor je pandemií obzvláště tvrdě zasažen, a vyzývá EU a členské státy k poskytnutí adekvátní podpory.

Ministři kultury členských států EU se opět setkali ve videokonferenci dne 19. května, aby prodiskutovali nejlepší způsoby podpory kultury a tvůrčího odvětví, které patří mezi nejvíce zasažené oblasti pandemií koronaviru COVID-19. Doporučení a další kroky, které by měly zajistit „uzdravení“ celého kreativního průmyslu, naleznete na webových stránkách GESAC.

Rada ministrů kultury
 • Dne 8. dubna 2020 proběhla neformální videokonference ministrů kultury členských států spolu se členy Komise, na které bylo především debatováno nad možností uplatnit výše uvedené programy též v oblasti kulturního sektoru, což bylo kvitováno i členy Komise.
 • Dále byla akcentována role programu Creative Europe (viz https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en). Bylo tak apelováno na zvýšení rozpočtu a zjednodušení procedury pro získání podpory z tohoto programu.
 • Závěrem jednání je především dohoda na vytvoření společné deklarace ministrů kultury na podporu kulturního sektoru a programu Creative Europe. Bylo též dojednáno, že Komise vytvoří online platformu, na níž budou moci členské státy a soukromý sektor uvádět možné varianty pomoci kultuře. Tato je již dostupná na adrese https://creativesunite.eu/
 • Ve dnech 18. a 19. května 2020 pak proběhne formální zasedání Rady ministrů kultury.
Evropský fond solidarity pro tvůrce
 • Sdružení kolektivních správců GESAC spolu s europoslancem Christianem Ehlerem pracují na vytvoření návrhu evropského fondu solidarity pro tvůrce, který by doplňoval národní mechanismy pomoci. Tuto myšlenku aktuálně podpořila též eurokomisařka Marija Gabrielová.
 • GESAC tak aktuálně sbírá informace o rozsahu vhodné podpory. Europoslanec Ehler poté tento návrh přednese Parlamentu.
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívání cookies. Pro bližší informace klikněte na odkaz níže.
Pravidla cookies