Požádejte si o kompenzační bonus za období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021
4. ledna 2022

Požádejte si o kompenzační bonus za období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021

Kdo si může zažádat?

  • osoby samostatně výdělečně činné,
  • společník společnosti s ručením omezeným,
  • osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro každou z variant jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Kritéria i pokyny pro vyplnění žádosti najdete zde.

Období, za které je možné o kompenzační bonus požádat

  • První bonusové období se vztahuje na kalendářní dny od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Po uplynutí měsíce ledna 2022 bude možné žádat o zákonem garantované druhé bonusové období od 1. do 31. ledna 2022.
  • Žádost lze podat za všechny dny bonusového období, případně za dílčí část/části bonusového období.

Kdy a kde se žádosti podávají?

  • Příjem žádostí již probíhá prostřednictvím webových stránek Finanční správy.
  • Žádost lze podat do 1. 3. 2022.