OSA - Ochranný svaz autorský v rámci podpory mladých autorů ve spolupráci s festivalem Bohemia Jazz Fest vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let.

V rámci festivalového večera na Staroměstském náměstí, který se uskuteční ve dnech 10. - 11. července 2017, předá OSA výherci šek v hodnotě 30 000 Kč. O vítězi rozhodne porota složená ze zástupců Bohemia Jazz Fest a OSA. Skladby do soutěže posílejte do 30. června 2017 na email komunikace@osa.cz.

YouTube web design by Link* ©2011