Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o. s. a OSA - Ochranný svaz autorský přinášejí jistotu folklorním souborům

Ochranný svaz autorský (OSA) si je vědom, že se folklórní soubory dostaly do situace, kterou samy nezpůsobily. Až do loňského podzimu soubory, které byly sdružené pod Folklorním sdružením České republiky (FOS ČR), platily symbolickou výši autorské odměny v desítkách korun měsíčně OSA prostřednictvím svého sdružení, které mělo s OSA uzavřenou rámcovou smlouvu. Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje (SPLT JMK) a OSA uzavřely hromadnou licenční smlouvu, která sdruženým souborům v této společnosti garantuje stejné výhody a jistoty, jež jim přinášela smlouva uzavřená mezi FOS ČR a OSA. Touto smlouvou OSA nelicencuje lidové písně neznámých autorů. OSA licencuje pouze zastupovaný repertoár užívaný při veřejných produkcích folklorních souborů, například hudbu populárních autorů v různých úpravách nebo úpravy lidových písní autory zastupovanými OSA.

Praha, 30. března 2015 - Byť v uplynulých letech folklorní soubory sdružené pod FOS ČR autorské odměny vyplývající z rámcové smlouvy zasílaly FOS ČR, tyto částky již do OSA nedoputovaly. Kvůli vysokým dluhům požádalo folklorní sdružení soud o ochranu před věřiteli. OSA byl postaven před situaci, kdy musel hromadnou licenční smlouvu s FOS ČR následně vypovědět.

Proč platí folklorní soubory autorské odměny?

"Rádi bychom touto cestou vysvětlili, proč vlastně vzájemně uzavíráme hromadnou licenční smlouvu. OSA touto smlouvou nelicencuje lidové písně neznámých autorů, jak je mylně médii interpretováno,"říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA. Tato smlouva pokrývá užití hudebních děl z repertoáru OSA na všech akcích pořádaných jak jednotlivými soubory, tak i samotnou Společností pro lidové tradice Jihomoravského kraje. V rámci těchto akcí se hrají nejen lidové písně neznámých autorů, ale i hudba populárních autorů v různých úpravách pro hudební nástroje folklórních souborů či jiné hudební úpravy lidových písní autory, kteří jsou zastupováni OSA. Hudba zastupovaných autorů se hraje i v rámci doprovodných programů. "Pokud organizátorům folklorních akcí při výpočtu výše autorské odměny vychází nyní vyšší částka než v minulosti, není to dáno tím, že by OSA začal vybírat autorské odměny za lidové písně, ale tím, že výše autorské odměny byla dána rámcovou smlouvou s FOS ČR, kde byla poskytnuta výrazná množstevní sleva za užití, a to pouze hudby zastupovaných autorů OSA," upřesňuje Strejček.

Hromadná licenční smlouva tak umožňuje folklórním souborům zcela bezpečné užívání hudebního repertoáru OSA, za de facto symbolickou autorskou odměnu v řádech desítek korun měsíčně pro jeden soubor. Jednotlivé soubory zasílají OSA playlisty užitých skladeb, podle kterých OSA rozúčtuje inkasované autorské odměny zastupovaným autorů.

OSA je dále v jednání i se zástupci dalších folklórních souborů tak, aby byla vytvořena jistota i těmto souborům.

Milan Zelinka (předseda Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s.): "Folklorní soubory a festivaly na Moravě a ve Slezsku patří mezi ty aktivnější v udržování lidových tradic v rámci České republiky. Ne každý vedoucí souboru či muziky si uvědomuje, do jaké míry se veřejná prezentace jeho souboru či festivalu prolíná s literou autorského zákona. Není také v jeho silách, aby zabránil při různých veselicích situaci, kdy si účastník takové slavnosti zanotuje chráněnou skladbu a muzika jej doprovodí (byla by to špatná muzika, kdyby to neudělala). Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s. se rozhodla vyplnit v tomto směru mezeru, která vznikla omezením činnosti FoS ČR a ve spolupráci sOSA - Ochranným svazem autorským se dohodla na uzavření hromadné licenční smlouvy. Za symbolický peníz se nám tak podařilo soubory, které o to mají zájem, ochránit před nechtěným negativním střetem s autorským zákonem. To vedoucím souborů do jisté míry umožňuje více se soustředit na práci souboru a přitom být v souladu s právem. V takové činnosti a pomoci souborům a festivalům spatřujeme to dobré, k čemu nás zavazují stanovy naší společnosti."

Roman Strejček (předseda představenstva OSA) dodává: "Jsme si vědomi toho, že folklórní soubory jsou nositeli kulturního odkazu a paměti národa. Cílem je zabezpečit pro folklórní soubory právní jistotu za symbolickou výši autorské odměny, kterou v rámci této hromadné licenční smlouvy hradí. Měsíčně se jedná o desítky korun, nikoliv stovky korun. Chceme touto formou podporovat i interpretaci skladeb populárních autorů na nástroje jako například cimbál. Měl jsem možnost slyšet skladby kapely U2 zahrané na cimbál a byl jsem touto interpretací zcela okouzlen."

 

Kontakt pro média:

OSA: Kateřina Růžičková, katerina.ruzickova@osa.cz

Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s.: Milan Zelinka, lidovetradicejmk@centrum.cz

 

Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s.

Založením naší společnosti v roce 2008 jsme se rozhodli v rámci našich možností podporovat tradiční lidovou kulturu na Moravě a ve Slezsku zejména v oblasti lidové hudby, písně a tance. Úzce spolupracujeme s institucemi a organizacemi jako jsou např. CIOFF®, Ministerstvo kultury, Národní ústav lidové kultury a další. Věříme, že svojí činností pomůžeme našim členským kolektivům v jejich dobrovolné práci.

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

OSA navazuje na činnost Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl, zapsané společenstvo s ručením omezeným, které bylo založeno v roce 1919 Karlem Barviciem, Rudolfem Piskáčkem, Arnoštem Hermannem, Josefem Švábem, Františkem Šmídem, Eduardem Joudalem, Emilem Štolcem, Otakarem Hanušem a Karlem Hašlerem. Sdružení prošlo postupně řadou změn právních forem. Je jedním ze zakládajících členů Mezinárodní konfederace ochranných autorských společností CISAC (v roce 1926) a Mezinárodní organizace pro ochranu práv k mechanickým záznamům děl BIEM (v roce 1929). V současné době zastupuje více jak 1 milión autorů z celého světa, z toho více jak 8 500 je domácích. V roce 2014 OSA rozúčtoval autorské odměny mezi 119 262 nositelů práv z celého světa. Rozúčtováním OSA v roce 2014 prošlo 416 375 skladeb.

YouTube web design by Link* ©2011