"Prvorepubliková OSA" - výstava k 95. výročí OSA

Ochranný svaz autorský (OSA) byl založen před 95 lety 9. října 1919 první ustavující valnou hromadou. Přesně v den výročí dne 9. října 2014 se v Senátu PČR uskutečnila vernisáž výstavy doprovázená konferencí s názvem "Prvorepubliková OSA", která se nesla v duchu - OSA kdysi, OSA dnes. Výstava bude v prostorách Senátu PČR veřejnosti přístupná o víkendech od 10 do 17 hodin do 28. října 2014. Nabízí jedinečné historické materiály a unikátní artefakty přímo z archivu OSA, které doposud nebyly nikde vystavovány.

Praha, 9. října 2014 - OSA si založili samotní tvůrci hudebních děl již v roce 1919, cílem výstavy a konference je připomenutí tohoto významného dne. Akce přiblížila hlavní poslání a roli OSA v současnosti, jeho vize, hodnoty i cíle. V rámci konference vystoupil jazzman Luboš Andršt, jehož prezentace byla věnována historii hudby a jejího významu pro společnost, přiblížil i samotný tvůrčí proces vzniku hudby a poodkryl také část historie OSA v 80. letech a v porevolučním období. Svůj příspěvek začal Luboš Andršt slovy: "Hudba je fenomén, který nás provází od kolébky až do hrobu a na tom nemůže nikdo nic změnit."

 

karel hašler škoda lásky OSA a svět

 

 

Současné fungování OSA, jeho cíle, hospodářské výsledky a zajímavosti týkající se autorských odměn představil předseda představenstva Roman Strejček. "Jedním z našich hlavních cílů je prosazování respektu k vlastnictví a talentu jednotlivce, nebojím se říci Fair Trade Music. Věřím, že tato akce přispěje k informovanosti veřejnosti, že hudba není samozřejmou ingrediencí a že se za tvorbou skrývá mnoho práce a obdivuhodného talentu," dodává Roman Strejček.

 

čísla - autorské odměny čísla - autoři a skladby fámy

 

 

V rámci výstavy jsou k vidění historické artefakty od starých gramofonových desek přes první ohlášky písní, fotografie i další dokumenty z první republiky až po různá srovnání a statistiky. Nechybí ani panely s dalšími zajímavostmi, které mimo jiné přibližují výběr a výplatu autorských odměn nebo různé fámy o OSA.

 

proč

Moderátorem celého dne byl skladatel, hudebník a člen Dozorčí rady OSA Michal Prokop.

Fotogalerie:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.965237696840703.1073741835.156847184346429&type=1

YouTube web design by Link* ©2011