Mezinárodní iniciativa Meet the Authors

Evropské sdružení autorských společností GESAC, jehož členem je i OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se rozhodl zorganizovat celoevropskou iniciativu s názvem Meet the Authors. Jde o platformu pro setkání hudebních autorů a představitelů kolektivní správy s poslanci Evropského parlamentu, představiteli členských států a Evropské komise. Hlavní myšlenkou je zahájit diskuzi o budoucí politice EU v oblasti tvůrčích kulturních odvětví.

Jelikož je pozice evropských autorů v posledních letech ze strany EU podceňována a oslabována, většinou z důvodu nedostatečného povědomí o autorskoprávní problematice, rozhodl se GESAC hned ze začátku působení nové generality (nové obsazení Evropského parlamentu a Evropské komise) seznámit všechny čelní evropské představitele s touto problematikou. Jde o kritické období, kdy si noví evropští politici "vybírají" oblast zájmu a jsou otevřeni novým tématům. V pozdější fázi má již každý poslanec "svou agendu", a tudíž méně prostoru pro novou problematiku.

Vyvrcholením bude kulturně společenská konference, která se bude konat 24. září 2014 v prostorách Stálého zastoupení svobodného státu Bavorsko při EU v Bruselu od 14:00. Akce se zúčastní významní představitelé Evropského parlamentu a osobnosti evropského kulturního a společenského života. Za Českou republiku přijal pozvání do diskuze předseda legislativního výboru EP Pavel Svoboda. Za autorskou obec se tohoto setkání zúčastní hudební skladatel a zpěvák, člen dozorčí rady OSA Michal Prokop, za vedení OSA se zúčastní Roman Strejček, předseda představenstva.

Bližší informace a program konference najdete na stránkách www.meettheauthors.eu, které zároveň slouží i k registraci.

YouTube web design by Link* ©2011