AMSTERDAMSKÁ INICIATIVA

SPOLUPRÁCE ŠESTNÁCTI MENŠÍCH KOLEKTIVNÍCH SPRÁVCŮ

 

S ohledem na připravovanou směrnici o kolektivní správě autorských práv, vyslovilo celkem šestnáct evropských kolektivních správců přání využít možnost pro vytvoření společného obchodního modelu licencování a správy online a mobilních práv v Evropě.

Evropskou Komisí navrhovaná směrnice o kolektivní správě autorských práv významně zasáhne do činnosti kolektivních správců autorských práv. Za účelem pokračování v efektivním zastupování autorů a v ochraně místních repertoárů s důležitým postavením malých a středně velkých kolektivních správců v evropském kontextu si několik kolektivních správců vzájemně sdílelo své zkušenosti a vhled do problematiky.

 

V rámci společného setkání v Amsterdamu a ve Washingtonu DC v květnu a začátkem června 2013, vyjádřili tito kolektivní správci záměr spolupracovat při využití možnosti pro nalezení způsobu licencování a správy práv online a mobilních služeb.

 

Jejich představou je vytvořit efektivní kooperující přeshraniční a multi-repertoárový model licencování autorských práv na evropském trhu online a mobilních služeb pro zvýšení významu a hodnoty místních menšinových repertoárů v Evropě, pro zachování evropské kulturní diverzity a s cílem redukovat náklady správy práv autorů a zjednodušit přístup k jejich dílům pro poskytovatele hudebních služeb.

 

Tato možnost se zaměří na vytvoření efektivního a úsporného modelu licencování a správy autorských práv s cílem zachování a zhodnocení lokálních repertoárů v Evropě a zjednodušení přístupu k nim pro uživatele na základě:

 

-       centrálního přístupu uživatelů k agregovanému repertoáru libovolného počtu kolektivních správců;

-       nediskriminačního přístupu k celému zastupovanému repertoáru;

-       neexkluzivní participace;

-       včasného, přesného, efektivního, centralizovaného a úsporného zpracování.

 

Podrobnou analýzou jednotlivých alternativ této spolupráce byla pověřena pracovní skupina, která by výsledný návrh měla předložit v říjnu letošního roku.

 

Setkání ve Washingtonu spolupořádali dánsky a nizozemský kolektivní správci KODA a BUMA/STEMRA. Předsedající, pan Anders Lassen, ředitel KODA řekl: "Jsem šťastný z výsledku jednání. Naše organizace mají dlouhou tradici úzké vzájemné spolupráce a nastal čas k jejímu obnovení s výhledem jejího dalšího prohloubení. Doufám, že tato iniciativa prospěje našim autorům a pomůže vytvořit budoucnost online hudebních služeb v Evropě." Spolu-hostitel, pan Hein van der Ree, ředitel BUMA/STEMRA dodal: "Je našim závazkem zachovat evropskou kulturní rozmanitost a současně přispívat k rozvoji trhu s online službami."

 

 

 

Tento společný záměr byl schválen kolektivními správci:

 

(BUMA/STEMRA) Nizozemsko

(KODA) Dánsko

(OSA) Česká republika

(SOZA) Slovensko

(ACUM) Izrael

(AEPI SA) Řecko

(IMRO) Irsko

(AKM/AUSTRO MECHANA) Rakousko

(HDS) Chorvatsko

(UCMR-ADA) Rumunsko

(SABAM) Belgie

(ZAIKS) Polsko

(SUISA) Švýcarsko

(TONO) Norsko

(TEOSTO) Finsko

 

Další účastníky lze v následující době očekávat.

 

 

 

 

Washington DC, 7. června 2013

 

 

 

 

 

 

YouTube web design by Link* ©2011