CISAC vzdává hold svému prezidentovi Robinu Gibbovi, zpěvákovi jedné generace a neoblomnému zastánci autorských práv tvůrců

 

CISAC, Mezinárodní Konfederace Společností Autorů a Skladatelů, vyjádřila svůj hluboký zármutek nad úmrtím svého prezidenta, britského zpěváka a skladatele Robina Gibba.

 

PAŘÍŽ - 21/05/2012 - Robin Gibb zemřel v nočních hodinách v neděli 20. května 2012 ve věku 62 let, po dlouhodobém zápase s těžkou nemocí. Po boku svých bratrů Barryho a Mauricea, známých jako The Bee Gees, byl Robin součástí jednoho z nejúspěšnějších uskupení v historii populární hudby. V posledních pěti letech byl jako prezident CISAC  Robin Gibb také vytrvalým obhájcem tří milionů kreativních umělců celého světa jako lídr nositelů autorských práv, zastoupených v celkem 232 autorských organizacích kolektivní správy, působících v 121 zemích světa. S nadšením využíval svého prezidentského postavení i své popularity světové hudební osobnosti, k přesvědčování světových politiků o potřebě podporovat tvůrce v obhajování a ochraně jejich autorských práv.

 

Následně, po ukončení prvního období prezidentování, byl v červnu 2010 Gibb jednohlasně potvrzen prezidentem na další tři roky. Tenkrát Gibb řekl, "Prezidentská funkce v CISAC znamená velký úkol, protože, jako hudební skladatel, jsem nadšený zastánce kolektivní správy autorských práv. Zatímco se celý zábavní průmysl nachází na rozcestí, rád bych tento nový mandát zhodnotil pomocí pro rozvoj kolektivní správy práv, který je udržitelný i v digitální éře jako systém reflektující veřejnou potřebu snadného přístupu k všem našim dílům, při zachování ochrany práv a zájmů všech, včetně záruk spravedlivé odměny pro tvůrce za užití jejich děl."

 gibbvel

Vzdáváje hold Robinu Gibbovi, řekl francouzsky výtvarník a viceprezident CISAC Hervé Di Rosa, že "Smysl závazku R. Gibba a jeho vášně pro autorský problém v nás všech zůstane. Budeme postrádat našeho přítele a tvůrčí obci CISAC bude její lídr moc chybět."

 

Kenth Muldin, předseda představenstva CISAC, událost komentoval: "Robin byl naším prezidentem a zásadním hlasem CISAC  v posledních pěti letech, kdy jsme byli poctěni jeho přítomností i zapáleným entuziasmem. Své postavení bral velice vážně - věděli jsme, že s ním můžeme počítat pokaždé, když autorská práva byla ohrožena či potlačována. Jménem CISAC a celé kreativní autorské obce, kterou tak brilantně zastupoval, bych rád projevil jeho manželce Dwině a rodině naší hlubokou a upřímnou soustrast. Bude nám nesmírně chybět, jeho energie, oddanost autorským kauzám a především budu osobně postrádat jeho přátelství."

 

Olivier Hinnewinkel, generální ředitel CISAC, řekl:"Celosvětová autorská obec a my všichni v CISAC jsme hluboce šokování a zarmouceni úmrtím Robina Gibba. Robin byl celosvětově uznáván jako znamenitý autor populárních písní a umělec, méně známý byl však jako aktivní obhájce autorských práv. Robin Gibb byl neuvěřitelně šlechetný, když se neúnavně zasazoval za autory a ochranu jejich práv."  

 

Ve funkci prezidenta CISAC Gibb důrazně hájil systém autorských práv, apelujíce na obchodníky a vlády, kdykoli za překážku rozvoje trhu a obchodu považovali nároky autorů. Jeho intervence pravidelně dominovaly ve světové zpravodajské agendě a často ovlivňovaly politickou změnu.

 

Poslední veřejné vystoupení Robina Gibba pro CISAC bylo v rámci Světové konference o autorském právu v Bruselu v červnu 2011. Ve svém závěrečném projevu Gibb delegátům řekl: "Autoři - kteří podporují celkový tvůrčí průmysl - by měli být opatrovávání a opečovávání jako takoví", a uštěpačně dodal, "Jsem hrdý  prezident CISAC a vytrvám v boji za autorská práva tak dlouho, dokud budu dýchat."

 

Ve Washingtonu, D.C. v roce 2009 Gibb na Světové konferenci o autorských právech varoval: "Autorské právo není překážkou progresu. Je naopak prostředkem k jeho usnadnění i cestou ke kreativitě a komunikaci. Stabilní a silný systém autorských práv neutlumuje digitální pokrok, utopicky hlásaný společnostmi jako Google, Microsoft a dalšími. Autorská práva naopak podporují takovýto rozvoj. Bez ustálených záruk autorských práv vzniká na trhu chaos, představující mnohem větší nebezpečí a překážku progresu."

 

V přímém důsledku Gibbově aktivity v dubnu 2009, chorvatská vláda upustila od iniciativy, vedoucí k dramatickému poklesu autorských odměn, hrazených provozovateli hotelových, restauračních a cateringových služeb. Dopis Robina Gibba z listopadu 2009, dopomohl k prezidentskému vetu škodlivého zákona, navrhovaného v Chile.

 

Gibb vystoupil rovněž proti rozhodnutí Evropské Komise z roku 2008, které kladlo autorským ochranným organizacím a kolektivním správcům za vinu omezování hospodářské soutěže. Kritizoval také nečinnost Číny při implementaci vysílacího tarifu a neochotu srbského národního vysílatele RTS platit autorské odměny.

 

Důkazem Gibbovy solidarity s brazilskými správci autorských práv byla videonahrávka z června 2010, naléhající na politické autority odmítnout navrhované reformy autorského zákona, poškozující zájmy autorů. V letech 2010 a 2011 Gibb vehementně podporoval reformy autorského zákona v Indii, v zájmu zvýšení ochrany práv hudebních tvůrců a filmových výrobců. Ve svých posledních hodinách měl Robin Gibb to štěstí, dozvědět se o schválení dodatků autorského zákona v indickém senátu, konečně uznávajících práva tvůrců v této zemi. 

 

Robin Gibb, zpěvák - skladatel, prezident CISAC, 1949-2012

YouTube web design by Link* ©2011