Tisková zpráva,

1. října 2010, Praha

 

Platit za hudbu se vyplatí

Ochranný svaz autorský (OSA) jde vstříc uživatelům hudebních děl. Živnostníkům, kteří dosud nemají uzavřenu licenční smlouvu s OSA a učiní tak ještě do konce letošního roku, poskytne zvýhodněné podmínky na následujících 12 měsíců, jako stávajícím zákazníkům.


1. října 2010 OSA spouští kampaň "Platit za hudbu se vyplatí". Akce je zaměřena zejména na provozovatele restaurací, barů a provozovny obchodů a služeb. Právě zde hudba pracuje jako silný a hojně využívaný marketingový nástroj. Živnostníci, kteří dosud neuzavřeli s OSA licenční smlouvu, obdrží informační balíček.


Provozovatel, který uzavře licenční smlouvu až po kontaktování regionálním zástupcem OSA, zaplatí až o 50% více. Například namísto 3 108,- Kč bez DPH za jeden televizní přijímač za rok zaplatí  o 1 560,- Kč více.

 

Zároveň OSA připravuje posílení terénních pracovníků o brigádníky. Cílem je nejen kontaktování nových provozovatelů, ale i zjištění skutečného stavu přístrojů na provozovnách. V případě zjištění odlišností, bude provozovatel vyzván ke zjednání nápravy. Nedojde-li ke zjednání nápravy, hrozí takovému provozovateli postih za "bezdůvodné obohacení" podle § 40 odst. 4 autorského zákona č. 121/2000 Sb., do výše dvojnásobku obvyklé autorské odměny. Provozovna tohoto provozovatele bude pravidelně monitorována a poté dojde k vyčíslení bezdůvodného obohacení za několik měsíců zpětně.

 

Cílem kampaně "Platit za hudbu se vyplatí" je především zvýšení povědomí mezi uživateli o úloze hudby v podnikání, autorském právu a postavení OSA.

 

OSA - Ochranný svaz autorský byl založen v roce 1919. Jedním ze spoluzakladatelů byl Karel Hašler a jedním z prvních ředitelů OSA byl syn Antonína Dvořáka.


V současné době je občanským sdružením zastupujícím více než 6.500 domácích a více než 1.000.000 zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, nakladatelů - nezaměňovat s vydavateli cd a dvd nosičů).


Posláním OSA je správa autorských majetkových práv zastupovaných a členů.

Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.

Sazebník - tisková zpráva
YouTube web design by Link* ©2011