Tisková zpráva,

4. listopadu 2010, Praha

OSA tímto reaguje na článek z mediálního serveru aktuálně.cz s názvem "Živnostníci, těšte se, ubyde papírů a zlevní televize" konkrétně na odstavec: "Levnější televize a kopírky".

V článku je mimo jiného uvedena zpráva o záměru Ministerstva průmyslu a obchodu zrušit povinnost hradit autorské odměny za provozování hudby v kadeřnictvích. Pokud by šlo o skutečný záměr, předně věříme, že budou zástupci nositelů práv přizváni ke konzultaci takového kroku.

V dané souvislosti je nezbytné upozornit na skutečnost, že by takové opatření odporovalo mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, a které jsou nadřazeny právnímu řádu České republiky. Jedná se zejména o Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl a o právo Evropské unie - Směrnice 29/2001/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

YouTube web design by Link* ©2011