V neděli 6.3.2011 se v Pražském Obecním domě uskutečnila světová premiéra oratoria "Ten, který jest" českého hudebního skladatele Jaroslava Krčka. OSA byl jedním z hlavních parnterů této události.

 

V rámci celosvětových oslav 150. výročí narození rakouského filosofa, duchovního badatele a anthroposofa  Dr. Rudolfa Steinera (1861 - 1925) byla dne 6.3.2011 v 19:30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uvedena světová premiéra oratoria "Ten, který jest".
Oratorium zaznělo v provedení Plzeňské filharmonie a hostů a Pražského filharmonického sboru v nastudování Lukáše Vasílka a autora díla Jaroslava Krčka, který se ujal také dirigování celého koncertu.

Jako sólisté vystoupili operní pěvkyně Edita Adlerová a sólista Národního divadla Roman Janál, recitoval Alfred Strejček.

Autor oratoria Jaroslav Krček je český  hudební skladatel, hudební režisér, dirigent, sbormistr a hudebník,  který se celý život mimo jiné  zasazuje o záchranu českého kulturního odkazu uloženého ve folklórních skladbách. Je zakladatelem souboru Chorea Bohemica a Musica Bohemica a autorem rozsáhlých skladeb symfonických, komorních i vokálních.

První část svého oratoria s názvem "Z kamení chléb"  zkomponoval Jaroslav Krček již v roce 2003, druhá část "Kázání na hoře" přišla poté v roce 2009 a dílo bylo ukončeno svou závěrečnou částí , která nese název "Slovo" v roce 2010.

Část z výtěžku z koncertu bude věnováno na konto organizace Světlo pro svět - Light for the World, o. s.,  která se věnuje prevenci a odstraňování slepoty v nejchudších částech světa, zejména v Africe.

Pořadatelem koncertu byla Anthroposofická společnost v České republice a koncert byl pro následné vysílání zaznamenán Českou televizí. 

YouTube web design by Link* ©2011