Polovzdělanost nebo demagogie "pirátů"?

Dne 1. října 2010 OSA odstartoval kampaň pod názvem "Platit za hudbu se vyplatí", která si klade za cíl nejen oslovit uživatelskou veřejnost, která dosud užívá hudební díla našich autorů bez licenčního oprávnění. Chceme touto kampaní nastartovat osvětu o duševním vlastnictví a autorském právu.


Zejména pak věcnými a nezpochybnitelnými argumenty chceme sebrat vítr z plachet pirátské lodi "demagogických křiklounů", plujících českými vodami pod názvem Česká pirátská strana, kteří v honbě za hlasy voličů jsou schopni vymýšlet různé spiklenecké teorie. Těm křiklounům, u kterých člověka se základní znalostí problematiky, zaráží polovzdělanost a neznalost současného autorského zákona. Přitom svůj volební program, mimo jiného, staví na kritice autorského zákona. Rádi se pouští do kritiky připravované novely autorského zákona, kdy kritizují údajné navrhované změny ze strany OSA, které však současný autorský zákon již paradoxně obsahuje.


Exemplárním příkladem za všechny je kritika údajného zavedení povinnosti hlásit hudební produkce předem a spojování OSA s pořizováním papírových kopií či snad s náhradními odměnami z kopírek a tiskáren.


Pominu-li skutečnosti, že povinnost hlásit hudební produkci vyplývá ze samé podstaty užití díla, které mi nenáleží, a které nechci ukrást, tato povinnost je již léta ukotvena v autorském zákoně. Konkrétně je tato povinnost ukotvena v §100 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), který ukládá provozovateli povinnost oznámit příslušnému kolektivnímu správci nejpozději 10 dnů před konáním produkce program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována.
Ovšem proč je OSA spojován s tiskovými rozmnoženinami mi zůstává utajeno. OSA zastupuje výhradně autory hudebních děl, tj. skladatele a textaře. Z tiskových rozmnoženin, ani z náhradních odměn z tiskáren a kopírek, OSA nedostává vůbec nic.
Říká se, neznalost zákona neomlouvá. Kladu si však otázku, zda se jedná o předstíranou či přirozenou hloupost? Usilují snad "piráti" o kulturní revoluci v duchu Leninova hesla "umění patří lidem"?

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

YouTube web design by Link* ©2011