Tisková zpráva OSA 9. 12. 2010

 

Další rozsudek v kauze OSA vs. lázeňská zařízení ve prospěch autorů

 

Dne 8. 12. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích uznal oprávněné nároky autorů za umístění rozhlasových a televizních přijímačů na pokojích lázeňských zařízení.

Krajský soud současně uznal oprávněné nároky autorů i zpětně za období 2005 - květen 2008, kdy autorský zákon byl v rozporu s evropským právem.

Soud vyhověl v plném rozsahu co do důvodu vzniku pohledávek na vydání bezdůvodného obohacení i co do jejich výše. Námitku promlčení žalovaných stran neuznal ani zčásti.

Žalovány byly dvě firmy provozující lázně v Třeboni, a to společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a Lázně Aurora s.r.o.

 

Jednání s mnohými z provozovatelů lázeňských zařízení o licencování provozování autorských děl prostřednictvím televizorů umístěných v pokojích, které slouží k ubytování hostů, byla bohužel neúspěšná. OSA nemohl akceptovat námitku provozovatelů, že v těchto pokojích je poskytována zdravotní péče a tedy že lázeňská zařízení nemají povinnost hradit autorské odměny. Své stanovisko OSA zdůvodňuje jednak tím, že na pokojích k poskytování zdravotní péče nedochází, a jednak tím, že i samotná výjimka zakotvená v § 23 autorského zákona odporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, a právu EU.

Další rozsudek v této kauze padl dne 8. 12. 2010, kdy Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl ve prospěch OSA. Žalovány byly dvě firmy provozující lázně v Třeboni, a to společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a Lázně Aurora s.r.o. Soudní rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žalobě OSA o vydání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užití autorských děl veřejným provozováním jejich televizního vysílání na ubytovacích pokojích výše uvedených zařízení v období od 1.3.2007 do 31.12.2009  je zatím nepravomocné.

 

První žalobu OSA podal již v srpnu 2009, nyní eviduje 15 probíhajících soudních řízení. Žádné z nich zatím nebylo ukončeno pravomocně, ale dílčí úspěchy OSA již zaznamenal. Již dva soudy (Krajský soud v Plzni a Městský soud v Praze) se shodly v názoru, že na ubytovacích pokojích lázeňských zařízení není poskytována zdravotní péče. Konkrétně jde o  hotely Paris v Mariánských Lázních a Aura Palace v Karlových Varech, které jsou registrovány jako zdravotnická zařízení. V obou soudních kauzách bylo prováděno rozsáhlé dokazování. Každý soud zkoumal dokumenty, vztahující se k registraci hotelu jako zdravotnického zařízení, provozní řád, daňové doklady apod.

 

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

YouTube web design by Link* ©2011