Tisková zpráva OSA 30. 5. 2011

 

Doba trvání autorských práv

 

V posledních několika dnech proběhlo médii, několik zkreslených a nepravdivých zpráv ohledně doby trvání práv výkonných umělců a výrobců záznamů a autorských práv k hudebním dílům. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podpořil návrh novely směrnice č. 2006/116/ES. Tento návrh pojednává mj. o prodloužení délky trvání práv výkonných umělců a výrobců zvukových nahrávek z 50-ti na 70 let. K dané problematice se v Evropské Unii (dále jen "EU") nevyjádřily ještě tři státy, mezi nimiž je i ČR. Senát ČR se vyjádřil záporně. Ministerstvo kultury podpořilo tento návrh. Asi největší prostor tomuto tématu věnovala televize Nova, v jejíchž Televizních novinách odvysílaných dne 22. 5. 2011 proběhla reportáž, která obsahovala několik mylných informací.

Citujeme:

"S písněmi, kterým je nyní přes 50 let, lze volně nakládat. Může je kdokoliv vydat, nazpívat nebo použít v reklamě"

 

Není tomu tak. Práva výkonných umělců a výrobců záznamů sice trvají 50 let od výkonu, resp. od pořízení záznamu, ale autorská práva trvají 70 let od smrti autora. To znamená, že i přes fakt, že po padesáti letech zanikají práva výkonných umělců a výrobců záznamů, autorská práva trvají dál a uživatelé jsou povinni díla užívat pouze s jejich souhlasem ještě 70 let po smrti autora (nikoliv od vytvoření díla).

 

"Záměr Ministerstva kultury prodloužit autorská práva u hudebních nahrávek z 50-ti na 70 let."

 

Nejedná se o záměr, ale o pozici Ministerstva kultury k návrhu na změnu směrnice 2006/116/ES. Iniciativa ke změně pochází od Evropské komise. Rovněž se nejedná o autorská práva, ale práva výkonných umělců (tj. především hudebníků a zpěváků) a výrobců zvukových nahrávek.

 

Roman Strejček

předseda představenstva OSA

YouTube web design by Link* ©2011