Partnerství
OSA

+Dokumenty ke stažení a podmínky Partnerství OSA

 

X

- Pro uzavření smlouvy o Partnerství je potřebné mít nejprve uzavřenou licenční smlouvu a znát   výši autorské odměny, kterou je pořadatel/provozovatel/žadatel povinen Ochrannému svazu autorskému uhradit. Autorská odměna se vypočítává podle sazebníku, který je umístěn zde: sazebník OSA


- Do žádostí partnerství je vždy nutné uvést dramaturgii projektu!


- Uzávěrky projektových kol jsou 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11..


- OSA oznámí žadatelům své rozhodnutí vždy na konci následujícího kalendářního měsíce.


- Projekt se musí konat vždy nejdříve v následujícím projektovém kole a současně nejdříve 60 dní po podání žádosti. Rozhodující je přitom datum přijetí žádosti na OSA.


- Partnerství OSA není nadační fond.


- Žádost o Partnerství i s kopií uzavřené licenční smlouvy zasílejte na adresu:


OSA, z.s. - Partnerství

Čs. Armády 20

160 56 Praha 6

 

 

 

Poučení pro smluvní partnery PDF

Statut PDF

žádost - OSA živě PDF
žádost - OSA pomáhá PDF
žádost - Vyrobeno s OSA PDF
žádost - OSA talent PDF
žádost - Premiéry OSA PDF

 

 

Partnerství OSA je projekt vytvořený na podporu autorů, jejichž práva OSA spravuje, a rozvoj kultury nejen v České republice.

 

Programy Partnerství OSA

"OSA živě" - OSA partnerem na živých hudebních produkcích (festivaly, koncerty, koncertní cykly).

"OSA pomáhá" - OSA partnerem na dobročinných, charitativních akcích.

"Vyrobeno s OSA" - OSA partnerem zejména při výrobě, vydání nebo zpřístupnění hudebních děl v podobě zvukového, zvukově obrazového nebo notového záznamu, nebo publikací s hudební tematikou.

"OSA talent" - OSA partnerem zejména při organizování tvůrčích soutěží a hudebních kurzů zaměřených zejména na mladé hudební autory, koncertů a festivalů prezentujících mladé hudební autory, studijních pobytů pro hudební autory spojené s vytvořením hudebního autorského díla.

"Premiéry OSA" - OSA partnerem při uvádění nových hudebních děl.

 

charlie

 

clou

Maratonika_booklet-624x618

 

brunner

 

 

 


YouTube web design by Link* ©2011