Partnerství
OSA

+Dokumenty ke stažení a podmínky Partnerství OSA

 

X


- Do Žádosti o poskytnutí grantu je vždy nutné uvést dramaturgii projektu.

- Uzávěrky projektových kol jsou 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11.

- Podepsanou žádost zasílejte na adresu OSA.


 

OSA, z.s. - Partnerství

Čs. Armády 20

160 56 Praha 6

 

Poučení pro smluvní partnery PDF

Statut PDF

žádost - OSA živě PDF
žádost - OSA pomáhá PDF
žádost - Vyrobeno s OSA PDF
žádost - OSA talent PDF
žádost - Premiéry OSA PDF

GRANTY PARTNERSTVÍ

Grantový program "Partnerství OSA" je projekt vytvořený s cílem podporovat provozování děl zastupovaných autorů a jejich tvorbu. OSA se prostřednictvím jednotlivých programů Partnerství podílí také na hledání nových talentů a je partnerem charitativních akcí.

Aktuálně podpořené projekty naleznete na našich sociálních sítích Facebook a Instagram.

Programy:

"OSA živě" - OSA partnerem na živých hudebních produkcích (festivaly, koncerty, koncertní cykly) - žádost ke stažení

"OSA pomáhá" - OSA partnerem na dobročinných, charitativních akcích - žádost ke stažení

"Vyrobeno s OSA" - OSA partnerem zejména při výrobě, vydání nebo zpřístupnění hudebních děl v podobě zvukového, zvukově obrazového nebo notového záznamu, nebo publikací s hudební tematikou - žádost ke stažení

"OSA talent" - OSA partnerem zejména při organizování tvůrčích soutěží a hudebních kurzů zaměřených zejména na mladé hudební autory, koncertů a festivalů prezentujících mladé hudební autory, studijních pobytů pro hudební autory spojené s vytvořením hudebního autorského díla - žádost ke stažení

"Premiéry OSA" - OSA partnerem při uvádění nových hudebních děl - žádost ke stažení

Postup

- Stáhněte si na našich stránkách Žádost o poskytnutí grantu na odpovídající program Partnerství OSA. Tato žádost je zároveň Žádosti o poskytnutí svolení k provozování hudebních děl (nahrazuje tedy žádost o udělení licence).

- Podepsanou žádost zašlete na adresu OSA nebo pošlete scan podepsané žádosti emailem.

Podmínky

-  Poskytnutí grantu je vázáno na uzavření licenční smlouvy a uhrazení autorských odměn.

-  Do žádosti o poskytnutí grantu je vždy nutné uvést dramaturgii projektu.

-  Uzávěrky projektových kol jsou 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11.

-  Projekt se musí konat vždy nejdříve v následujícím projektovém kole a současně nejdříve 60 dní po podání žádosti. Rozhodující je přitom datum přijetí žádosti na OSA.

-  OSA oznámí žadatelům své rozhodnutí vždy do konce následujícího kalendářního měsíce po uzávěrce projektového kola.

-  Podepsanou žádost zasílejte na adresu OSA.

 

 

charlie

 

clou

Maratonika_booklet-624x618

 

brunner

 

 

 


YouTube web design by Link* ©2011