Partnerství
OSA

+Dokumenty ke stažení a podmínky Partnerství OSA

 

X


- Poskytnutí grantu je vázáno na uzavření licenční smlouvy a uhrazení odměn.

- Do Žádosti o poskytnutí grantu je vždy nutné uvést dramaturgii projektu.

- Uzávěrky projektových kol jsou 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11.

- Projekt se musí konat vždy nejdříve v následujícím projektovém kole a současně nejdříve 60 dní po podání žádosti. Rozhodující je přitom datum přijetí žádosti na OSA.

- OSA oznámí žadatelům své rozhodnutí vždy do konce následujícího kalendářního měsíce po uzávěrce
projektového kola.

- Podepsanou žádost zasílejte na adresu OSA.


 

OSA, z.s. - Partnerství

Čs. Armády 20

160 56 Praha 6

 

 

 

Poučení pro smluvní partnery PDF

Statut PDF

žádost - OSA živě PDF
žádost - OSA pomáhá PDF
žádost - Vyrobeno s OSA PDF
žádost - OSA talent PDF
žádost - Premiéry OSA PDF

 

 

Partnerství OSA je projekt vytvořený na podporu autorů, jejichž práva OSA spravuje, a rozvoj kultury nejen v České republice.

 

Programy Partnerství OSA

"OSA živě" - OSA partnerem na živých hudebních produkcích (festivaly, koncerty, koncertní cykly).

"OSA pomáhá" - OSA partnerem na dobročinných, charitativních akcích.

"Vyrobeno s OSA" - OSA partnerem zejména při výrobě, vydání nebo zpřístupnění hudebních děl v podobě zvukového, zvukově obrazového nebo notového záznamu, nebo publikací s hudební tematikou.

"OSA talent" - OSA partnerem zejména při organizování tvůrčích soutěží a hudebních kurzů zaměřených zejména na mladé hudební autory, koncertů a festivalů prezentujících mladé hudební autory, studijních pobytů pro hudební autory spojené s vytvořením hudebního autorského díla.

"Premiéry OSA" - OSA partnerem při uvádění nových hudebních děl.

 

charlie

 

clou

Maratonika_booklet-624x618

 

brunner

 

 

 


YouTube web design by Link* ©2011