Výroba a prodej nosičů
Video-DVD půjčovny

+Dokumenty

 

ke stažení

X
Sazba PDF

Žádost online

 


Provozujete video/DVD půjčovnu?

OSA Vám nabízí licenční oprávnění k pronájmu a půjčování audiovizuálních děl (DVD, videokazet atd.). Uzavřením této jedné licenční smlouvy získáte oprávnění i za nositele práv zastoupené společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S. Stačí pouze vyplnit smlouvu.

 

+7 důvodů proč se vyplatí platit za hudbu

 

X
  • možnost užívat legálně hudební díla všech žánrů z celého světa
  • přístup k repertoáru čítající hudební díla více jak 1 milionu autorů
  • jedno kontaktní místo - nemusíte osobně žádat jednotlivé skladatele a textaře o svolení k užití jejich hudebních děl
  • získejte výhodnější sazby za řádné plnění
  • hudba je relativně levný, avšak velmi silný marketingový nástroj
  • průzkumy dokládají, že hudba významně formuje chování a očekávání spotřebitele
  • výraz respektu k práci druhých

+Získání správné licence k užití hudebních děl

 

X

Získání licence je velmi jednoduché. Výše autorské odměny závisí na způsobu a rozsahu užití, resp. druhu podnikání. OSA s Vámi uzavře hromadnou licenční smlouvu, v rámci které budete moci užívat jakoukoliv hudbu z repertoáru OSA a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užití.

 

KROK 1

zvolte si vhodnou licenci k užití hudebních děl pro Vaše podnikání.

 

KROK 2

vyplňte žádost na uzavření licenční smlouvy.

Žádost na uzavření licenční smlouvy naleznete v dokumentech ke stažení.

 

KROK 3

zašlete žádost licenční smlouvy na OSA.

 

Každý rok již budete automaticky informován/a o podmínkách na další období pro legální užití autorsky chráněných děl v rámci Vašeho podnikání.

 OSA v roce 2009 v průměru z každé inkasované 1 Kč použil 16 haléřů na úhradu svých nákladů a 84 haléřů bylo určeno pro autory.

+Co se stane, když nebudu mít oprávnění od OSA?

 

X

OSA nejprve podnikne veškeré kroky k tomu, abychom se ujistili, že jste byl/a seznámen/a se všemi právními povinnostmi, plynoucími z autorského zákona ve vztahu k užívání autorsky chráněných děl. Pokračování v užívání hudebních děl z repertoáru OSA bez uzavření licenční smlouvy s OSA může vést k právním krokům jménem nositelů práv (autorů) vůči Vám za neoprávněné užití jejich děl a k povinnosti uhradit bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku běžné autorské odměny a náklady spojené s právními kroky.

+Jak se hrazené autorské odměny dostanou k autorům?

 

X

Vybrané autorské odměny jsou rozúčtovány na základě hlášení od uživatelů hudebních děl všem autorům, jejichž díla byla užita. V případě provozoven, kdy OSA nemá hlášení od uživatelů, jsou takové odměny rozúčtovány poměrně na základě vzorku. Jako vzorek se používají statistiky hlášení od rozhlasových a televizních vysílatelů a hlášení o prodejích hudby. Vychází se z odhadu míry užívání jednotlivých druhů zařízení pro reprodukci hudby (rozhlasový nebo televizní přijímač, hifi sestava nebo paměťové zařízení). Autorské odměny jsou autorům vypláceny pravidelně 4x do roka.


Kontakty

 


YouTube web design by Link* ©2011