Služby a obchod
Obřady, místní rozhlas

+Dokumenty

 

ke stažení

X
Sazba PDF
Žádost PDF

Hraje na Vámi pořádaných obřadech, či z Vašeho rozhlasu hudba?

Uzavřete s OSA hromadnou licenční smlouvu, v rámci které budete moci užívat jakoukoli hudbu více jak jednoho milionu zastupovaných autorů z celého světa bez omezení co do množství a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užití. Stačí pouze vyplnit žádost, na jejímž základě Vám zašleme licenční smlouvu.

Žádost je možné vyplnit elektronicky nebo si ji můžete stáhnout ve formátu pdf, vyplnit a poté poslat poštou. Žádost i informace o sazbách naleznete v dokumentech ke stažení.

Nevíte si rady s vyplněním žádosti nebo chcete více informací o našich sazbách, neváhejte kontaktovat naše operátory na infolince, speciálně zřízené pro Vaše dotazy.

 

 

+Úloha hudby v podnikání

 

X

Hudba je relativně levný, avšak velmi silný marketingový nástroj. Výsledky průzkumů zaměřených na vliv hudby na spotřebitelské chování dokládají, že hudba významně formuje spotřebitelské chování a očekávání.

 

Váš zákazník nehledá pouze produkt nebo službu, ale hledá zážitek a zkušenost, kterou sdílí dále.

 

Hudba je jedním z významných prostředků, jak navodit příjemnou a nezaměnitelnou atmosféru.

 

Zákazník stráví v příjemné atmosféře delší čas, což znamená větší pravděpodobnost, že bude ochoten utratit více svých finančních prostředků.

 

Hudba tak může být jedním z klíčových faktorů úspěšnosti Vašeho podnikání. Ovlivní to, jestli se zákazník znovu vrátí a zda se o svůj zážitek podělí i se svými kolegy a přáteli.

 

Použitím hudby můžete také zakrýt nežádoucí zvuky, které mohou narušovat atmosféru pro vaše zákazníky.
Vaši zákazníci se budou lépe koncentrovat na produkty a kvalitu služeb, které poskytujete. Navíc použitím hudby v baru či restauraci dopřejete svým zákazníkům soukromí při vzájemném rozhovoru.

 

Hraní hudby může přilákat kolemjdoucí do Vašeho obchodu, baru apod. Správnou volbou hudebního repertoáru si udržíte zákazníka ve svém prostředí.

 

Podpoříte tak impulzivní chování zákazníka v podobě nákupu dalšího, původně nezamýšleného výrobku či služby.

+7 důvodů proč se vyplatí platit za hudbu

 

X
  • možnost užívat legálně hudební díla všech žánrů z celého světa
  • přístup k repertoáru čítající hudební díla více jak 1 milionu autorů
  • jedno kontaktní místo - nemusíte osobně žádat jednotlivé skladatele a textaře o svolení k užití jejich hudebních děl
  • získejte výhodnější sazby za řádné plnění
  • hudba je relativně levný, avšak velmi silný marketingový nástroj
  • průzkumy dokládají, že hudba významně formuje chování a očekávání spotřebitele
  • výraz respektu k práci druhých

+Získání správné licence k užití hudebních děl

 

X

Získání licence je velmi jednoduché. Výše autorské odměny závisí na způsobu a rozsahu užití, resp. druhu podnikání. OSA s Vámi uzavře hromadnou licenční smlouvu, v rámci které budete moci užívat jakoukoliv hudbu z repertoáru OSA a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užití.

 

KROK 1

zvolte si vhodnou licenci k užití hudebních děl pro Vaše podnikání.

Pokud si nevíte rady s výběrem vhodné licence, bližší informace naleznete na zákaznické lince +420 220 315 000.

 

KROK 2

vyplňte žádost na uzavření licenční smlouvy.

Žádost na uzavření licenční smlouvy naleznete v dokumentech ke stažení.

 

KROK 3

zašlete žádost licenční smlouvy na OSA.

OSA v roce 2009 v průměru z každé inkasované 1 Kč použil 16 haléřů na úhradu svých nákladů a 84 haléřů bylo určeno pro autory.

+Co se stane, když nebudu mít oprávnění od OSA?

 

X

OSA nejprve podnikne veškeré kroky k tomu, abychom se ujistili, že jste byl/a seznámen/a se všemi právními povinnostmi, plynoucími z autorského zákona ve vztahu k užívání autorsky chráněných děl. Pokračování v užívání hudebních děl z repertoáru OSA bez uzavření licenční smlouvy s OSA může vést k právním krokům jménem nositelů práv (autorů) vůči Vám za neoprávněné užití jejich děl a k povinnosti uhradit bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku běžné autorské odměny a náklady spojené s právními kroky.

+Jak se hrazené autorské odměny dostanou k autorům?

 

X

Vybrané autorské odměny jsou rozúčtovány na základě hlášení od uživatelů hudebních děl všem autorům, jejichž díla byla užita. V případě provozoven, kdy OSA nemá hlášení od uživatelů, jsou takové odměny rozúčtovány poměrně na základě vzorku. Jako vzorek se používají statistiky hlášení od rozhlasových a televizních vysílatelů a hlášení o prodejích hudby. Vychází se z odhadu míry užívání jednotlivých druhů zařízení pro reprodukci hudby (rozhlasový nebo televizní přijímač, hifi sestava nebo paměťové zařízení). Autorské odměny jsou autorům vypláceny pravidelně 4x do roka.

+Upozornění

 

X

ZASTUPOVÁNÍ OSA - OCHRANNÉHO SVAZU AUTORSKÉHO PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM, O.S. V JEDNÁNÍCH S UŽIVATELSKOU VEŘEJNOSTÍ

Regionální zástupci - jsou oprávněni monitorovat a kontrolovat okolnosti užití děl dle § 100 odst. 3 autorského zákona. Rádi Vám pomohou zajistit souhlas k užití hudebních děl, nemají ale žádnou kompetenci sjednávat podmínky užití děl, uzavírat licenční smlouvy, promíjet dluhy či sjednávat splátkové kalendáře.

Referentky zákaznického centra - uzavírají smlouvy se stanovením autorské odměny do 30 000 Kč, dohody o splátkách neuzavírají, nemohou prominout dluh.

V pochybnostech si dovolujeme požádat o nahlédnutí do podpisového řádu, který podrobně kompetence zaměstnanců podle jednotlivých pozicí uvádí.


 


Kontakty

 


YouTube web design by Link* ©2011