OSA spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi, které se zabývají ochranou autorských práv při veřejném provozování a také spravují práva k mechanickému zaznamenávání a reprodukci hudebních děl.

Seznam recipročních smluv


YouTube web design by Link* ©2011