VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OSA a je svoláváno nejméně jednou ročně, v prvé polovině kalendářního roku po uzavření hospodářských výsledků za předchozí rok.

Valnému shromáždění přísluší zejména schvalování výsledků hospodaření a účetní závěrky, základních dokumentů OSA (stanovy, rozúčtovací řád - pravidla pro rozúčtování autorských odměn apod.). Dále volí a odvolává své zástupce do dozorčí rady. Každá z profesních skupin volí své zástupce tajnou volbou (6 skladatelů, 3 textaře a 4 nakladatele, včetně náhradníků za každou profesní skupinu).

Valného shromáždění se mohou účastnit členové OSA, popřípadě další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. Za členy-právnické osoby se může účastnit vždy pouze jedna osoba.

Na valném shromáždění každý člen disponuje jedním hlasem. Hlasovací právo musí každý člen vykonat osobně, vyjma právnických osob.

Podrobnější informace o Valném shromáždění jsou uvedeny ve Stanovách OSA v sekci ke stažení.

 

DOZORČÍ RADA

SKLADATELÉ

1. Andršt Luboš

2. Prokop Michal

3. Kratochvíl Martin

4. Kurz Ivan

5. Hála Jan

6. Matoušek Lukáš

 

TEXTAŘI

1. Prostějovský Michael

2. Krůta Jan

3. Krečmar Eduard

 

NAKLADATELÉ:

1. Universal Music Publishing s.r.o. - Jolana Zemanová

2. Zdeněk Nedvěd

3. Provox Music Publishing s.r.o. - Jiří Paulů

4. Schubert Music Publishing s.r.o. - Jiřina Petrová

 

PŘEDSTAVENSTVO

Roman Strejček - předseda představenstva

Luboš Tesař - člen představenstva

Jiřina Barello - členka představenstva


YouTube web design by Link* ©2011