Dilia - divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., www.dilia.cz

Intergram - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., www.intergram.cz

OOA-S - Ochranná organizace autorská Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., www.ooas.cz

GESTOR - ochranný svaz autorský z.s. - kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého, www.gestor.cz

OAZAOchranná Asociace Zvukařů - Autorů, z.s., www.oaza.eu

Seznam smluv s kolektivními správci


YouTube web design by Link* ©2011