Rozúčtování

autorských odměn


Autorské odměny jsou rozúčtovány dle pravidel stanovených rozúčtovacím řádem (viz. dokumenty ke stažení). Obecnou podmínkou pro rozúčtování autorských odměn je zaplacení autorských odměn od uživatele a zaslání hlášení užité hudby příslušným uživatelem.

Inkasované autorské odměny jsou rozúčtovány adresně dle hlášení užité hudby od jednotlivých uživatelů hudebních děl (pořadatelů koncertů, rozhlasových vysílatelů, televizních vysílatelů, vydavatelů hudebních nosičů, provozovatelů internetových služeb apod.).

Pro rozúčtování autorských odměn na základě zaslaného hlášení užité hudby jsou použity konkrétní autorské odměny od příslušného uživatele.

V případech, kdy nemáme hlášení od konkrétního uživatele, jako klíč pro rozúčtování inkasovaných autorských odměn je použita analogie s příslušným užitím.

 

Rozúčtovací řád OSA

+Výplatní termíny

 

X

Autorské odměny za užití vašich děl na území České republiky vyplácíme 4x do roka v těchto pravidelných termínech: březen, červen, září, prosinec.


Autorské odměny za užití vašich děl v zahraničí vyplácíme v průběhu celého roku, po obdržení podkladů a finančních prostředků od zahraničních autorských organizací.

+Reklamace autorských odměn

 

X

Pošlete prosím vyplněný reklamační formulář

 

  • veřejné provozování (koncert, festival apod.)
  • televizní a rozhlasové vysílání
  • vydání na CD nebo DVD

 

Kontakty

 

Zahraniční společnosti vyřizují reklamace do tří let od užití díla.
Reklamovat lze pouze užití děl v době zastupování.
Za autory, kteří nemají uzavřenou smlouvu s OSA, není OSA oprávněn reklamace do zahraničí uplatnit.

RÁDI VYUŽIJEME VAŠÍ SPOLUPRÁCE, ABYCHOM PŘEDEŠLI REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍM
V takovém případě prosíme o zaslání vyplněného příslušného formuláře nazvaného "Reklamace/Oznámení užití" viz. výše.

 

ZDE PDF ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ:

 

OZNÁMENÍ (REKLAMACE) UŽITÍ DÍLA NA HUDEBNÍM NOSIČI

 

OZNÁMENÍ (REKLAMACE) UŽITÍ DÍLA V ROZHLASOVÉM / TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ

 

OZNÁMENÍ (REKLAMACE) UŽITÍ DÍLA V REKLAMNÍM SPOTU

 

OZNÁMENÍ (REKLAMACE) VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE

 

Neobdržíte-li v příslušném vyúčtování OSA autorské odměny za užití skladeb, máte právo uplatnit vůči OSA podle článku 8 Rozúčtovacího řádu (PDF) OSA námitky proti vyúčtování.

+Nároky autora,

 

který nemá uzavřenou smlouvu s OSA

X

Autor, který nemá uzavřenou smlouvu s OSA, má právo přihlásit se do evidence OSA, aby získal autorskou odměnu za užití svých děl v případech užití v rámci povinné a rozšířené kolektivní správy. Občanský zákoník umožňuje až 3 roky zpětně.

Jde především:

  • o vysílání děl v rozhlase nebo televizi
  • o náhradu za možnost kopírovat si díla pro osobní potřebu
  • o užití vydaného zvukového nosiče ve veřejných prostorách (diskotéky a reprodukční přístroje)
  • o rozhlasové a televizní přijímače ve veřejných prostorách.

 

Za živé koncerty nelze nárok na zpětnou úhradu autorské odměny uplatnit. Autoři, kteří nemají uzavřenou smlouvu s OSA, si nemohou nárokovat zpětnou úhradu autorské odměny ze zahraničí.


YouTube web design by Link* ©2011