Zastupovaný

nakladatel

+Dokumenty

 

ke stažení

X

Oznámení o zařazení díla do audiovizuálního díla

Nakladatele žádáme o přiložení printu užité skladby s kompletními údaji. Děkujeme.


Rozšiřte řady více jak 6 tisíc zastupovaných nositelů práv na základě smlouvy přímo s OSA a více jak 1 milionu autorů z celého světa zastupovaných prostřednictvím recipročních smluv se zahraničními autorskými organizacemi.

Staňte se členem mezinárodního společenství autorů hájících svá práva po celém světě.

+7 důvodů proč uzavřít

 

smlouvu s OSA

X
 • nabízíme dlouholeté zkušenosti s kolektivní správou práv - hájíme práva autorů již od roku 1919
 • postaráme se za vás o včasný výběr autorských odměn od uživatelů vašich děl na území České republiky
 • na základě recipročních smluv se zahraničními autorskými organizacemi zabezpečíme výběr autorských odměn za užití vašich děl i v zahraničí
 • odměny vám vyplatíme pravidelně v předem stanovených výplatních termínech, 4x do roka
 • s každou výplatou autorských odměn od nás obdržíte podrobné vyúčtování s přehledem o užití děl u nás i v zahraničí
 • vaše nakladatelské smlouvy budou registrovány v naší i mezinárodní databázi
 • získáte přístup do INFOSA (Informačního systému OSA), kde máte možnost elektronicky ohlašovat svá díla, získáte přehled o užití svých děl a mnoho dalších funkcionalit a informací

+Jak uzavřít

 

smlouvu s OSA

X
 • doložením oprávnění k podnikatelské činnosti výpisem z příslušného živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • vyplníte žádost o uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv
 • předložíte licenční smlouvu s autorem, jehož autorská majetková práva nejsou spravována kolektivním správcem
 • vyplníte tzv. ohlášku díla
 • zaplatíte jednorázový poplatek 2000,- Kč (+DPH)
 • podepíšete smlouvu o správě autorských majetkových práv
 • nesmíte mít jako nakladatel uzavřenou smlouvu o správě autorských majetkových práv s obdobnou autorskou organizací z jiného státu pro způsoby užití a území, pro která chcete uzavřít smlouvu s OSA

+Jak se stát

 

členem OSA

X
 • vaše autorská majetková práva musí být spravována na základě smlouvy s OSA alespoň 5 let
 • splněním stanovených ročních honorářových limitů dle Stanov OSA
 • příjetím za člena Valným shromážděním OSA


Podrobnější informace o podmínkách členství najdete ve stanovách.

Kontakty


YouTube web design by Link* ©2011