Infosa


Co je to INFOSA?

INFOSA, nebo-li INFormační systém OSA je multifunkční elektronický osobní účet přístupný z internetového rozhraní, který autorovi i nakladateli výrazně usnadní a urychlí komunikaci s OSA na mnoha úrovních. Z pohodlí domova či kanceláře poskytuje zejména komplexní souhrn informací a dat, jež jsou z pohledu autora i nakladatele podstatné a důležité s ohledem na jejich autorskou či nakladatelskou činnost.

+Proč používat INFOSA?

 

X

INFOSA nabízí autorům plnohodnotnou alternativu k "papírovému" ohlašování autorské i zpracované hudby a textu, a to formou přehledných elektronických formulářů, jejichž funkčnost a možnosti byly oproti tradičním ohláškám výrazně rozšířeny a zdokonaleny.

 

Významnou předností je nejenom jejich přehlednost a jednoduchost navigace v rámci jejich vyplňování, ale i řada technických vylepšení. Mezi ty nejvýznamnější a autory velmi kladně hodnocené patří zejména možnost vkládat přílohy se zvukovými soubory, notovým zápisem a texty písní.

Kromě samotného elektronického ohlašování děl, nabízí INFOSA autorovi okamžitý přístup k seznamu všech jeho ohlašovaných a především zaregistrovaných titulů, včetně těch, které autor ohlašoval v minulosti pomocí papírových formulářů.

 

Další velmi užitečnou službou je náhled aktuálního stavu konta autorských honorářů, včetně statutu všech souvisejících peněžních transakcí a dalších účetních dat autora či nakladatele ve vztahu k OSA.

 

Autor má také možnost zasílat online reklamace a oznámení o veřejném užití díla, včetně koncertních programů a playlistů. Autor či nakladatel má možnost ze svého účtu editovat své kontaktní údaje a bankovní spojení, zasílat náměty a připomínky, hlásit poruchy funkčnosti či jiné případné technické problémy atd.

 

Významnou součástí elektronického účtu je tzv. statistika, neboli detailní rozpis veškerého užití děl autora s doplňující informací, kým, kde a jak často byly skladby užity v daném časovém období.

+Jak si vytvořit účet v INFOSA?

 

X

- učet vám bude aktivován automaticky při uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv

- přihlašovací údaje vám budou zaslána na váš email

 

Případně nás kontaktujte na emailu infosa@osa.cz


YouTube web design by Link* ©2011