autoři a nakladatelé
Řešení sporů a stížností

Informaci o postupech při řešení sporů a vyřizovaní stížností podle §101g autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) naleznete v čl. 9 Stanov OSA
YouTube web design by Link* ©2011