V každém případě, kdy sdělujete veřejnosti nějaké hudební dílo, máte povinnost získat souhlas autorů daného dílo s tímto sdělováním, přičemž tento souhlas je zpravidla udělován pomocí tzv. licenční smlouvy.

V případě autorů zastupovaných OSA - případně jiným zahraničním kolektivním správcem - máte situaci jednodušší, protože se nemusíte obracet na každého autora zvlášť, ovšem stačí Vám uzavřít licenční smlouvu s OSA, na základě které získáte souhlas autorů užít jejich skladby.

+

 

Chci umístit na své internetové stránky skladby ke stažení. Co mám pro to udělat?

X

V tomto případě Vám stačí uzavřít s OSA hromadnou licenční smlouvy, na jejímž základě získáte oprávnění za všechny zastupované autory OSA (jak české tak zahraniční), zpřístupnit jejich skladby na internetu a poskytnou je ke stažení dalším subjektům. Konkrétní podmínky a výši autorských odměn můžete nalézt v našem sazebníku OSA.

+

 

Chci vytvořit audiovizuání dílo a umístit je na mé internetové stránky

X

V tomto druhu užití děl je třeba oddělit dvě samostatná užití, a to
1) samotnou výrobu audiovizuálního díla a
2) zpřístupnění díla na internetových stránkách.

Ad 1) Při vytváření audiovizuálního díla musíte nejdříve zažádat o tzv. synchronizaci, tj. souhlas autora s užitím jeho hudby s určitým obrazovým materiálem. Toto je jednorázový proces, který již v budoucnu není nutné opakovat. Ve věci synchronizace se můžete obracet na Oddělení Mechaniky a audiovize


Ad 2) Když už máte audiovizuální díla řádné vyrobená či nakoupená, stačí uzavřít s OSA hromadnou licenční smlouvu, díky níž získáte oprávnění k jejich sdělování veřejnosti. Konkrétní podmínky a výši autorských odměn můžete nalézt v našem sazebníku OSA. Jako velmi přínosnou považujeme reportáž, kterou odvysílala ČT a je zpřístupněna na stránkáchhttp://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209572232000005-zoom/ , která problematiku vytváření AV děl srozumitelně popisuje, a můžeme ji vřele doporučit ke shlédnutí.

+

 

Chci užít jednu skladbu jako podkres pod mé internetové stránky.

X

V tomto případě můžete naší speciální nabídku a uzavřít licenční smlouvu za zvýhodněných podmínek pro zpřístupnění pouze jedné skladby. Podmínky jsou různé pro stránky komerční a pro stránky soukromé. Konkrétní podmínky a výši autorských odměn můžete nalézt v našem sazebníku OSA.


YouTube web design by Link* ©2011