+

 

Mohu použít při výrobě audiovizuálního díla pouze část skladby (např. 4 takty) bez nutnosti získání licenčního oprávnění a uhrazení autorské odměny?

X

Použití omezené části skladby bez povinnosti získat licenci a uhradit autorské odměny není možné. Na užití části skladby při výrobě audiovizuálního díla je potřeba v každém případě získat příslušnou synchronizační licenci od nositele autorských práv, kromě volných druhů užití dle zákona č.121/2000 Sb.

+

 

Natočil jsem propagační DVD své firmy, do kterého chci použít skladbu zahraničního autora. DVD bude šířeno neprodejně obchodním partnerům. Jak v mám v tomto případě postupovat?

X

Při užití skladby zahraničního autora je potřeba získat tzv. synchronizační licenci (svolení k užití skladby při výrobě audiovizuálního díla) od originálního nakladatele, subnakladatele nebo přímo ochranné organizace daného autora. Dle Vámi dodaných informacích o skladbách (název skladby a jméno autora) Vám OSA poskytne kontakty na konkrétní subjekty, s kterými je potřeba tuto licenci vyjednat.Výše sazby závisí na těchto subjektech.

Na samotné šíření nosičů potřebujete zvlášť licenční smlouvu od OSA. Základem pro výpočet autorské odměny je hudební sestava audiovizuálního díla, která je součástí žádosti o uzavření licenční smlouvy. Na základě těchto údajů Vám bude zaslán návrh licenční smlouvy.

 

+

 

Začal jsem natáčet svatby, plesy apod. a chtěl bych tyto záznamy podbarvovat hudbou. Kolik zaplatím za užití zahraničních i českých skladeb?

X

Tato audiovizuální díla jsou nazývána jako tzv. "audiovizuální díla osobního charakteru" na jejichž výrobu potřebujete od OSA licenční smlouvu. Autorská odměna činí 150,- Kč za každé vyrobené audiovizuální dílo s možností použít skladby jak zahraničních, tak českých autorů. V této částce je zároveň zohledněna výroba až třiceti kopií. Další možností je využít paušální poplatek za kalendářní pololetí, který činí 2.000,- Kč. Obě uvedené sazby jsou bez DPH.

+

 

Vytvořil jsem krátké video (cca 2 min), ve kterém jsem použil skladbu autora zastupovaného OSA. Video bych chtěl umístit na své internetové stránky. Podléhá to nutnosti získat licenci a zaplatit autorskou odměnu?

X

Ano podléhá. Při užití hudebního díla autora zastupovaného OSA je potřeba získat příslušnou synchronizační licenci (svolení k užití skladby při výrobě audiovizuálního díla) a dále licenci na samotné užití audiovizuálního díla na internetu.

+

 

Musím něco platit OSA, pokud mi hudbu k filmu zkomponoval Vámi zastupovaný autor s kterým jsem se za vytvoření hudby již vyrovnal?

X

V tomto případě, kdy je hudba zkomponována přímo k filmu, nemusíte s OSA na vytvoření hudby uzavírat žádnou synchronizační licenční smlouvu a tudíž ani nemusíte OSA zaplatit autorskou odměnu.

Povinnost na uzavření licenční smlouvy s OSA by Vám vznikla, pokud by jste tento film dále šířil veřejnosti (např. na DVD apod.).


YouTube web design by Link* ©2011