+

 

Co je třeba k vydání CD? Jedná se o zahraničního umělce a CD chceme vydat v České republice.

X

V případě, že na Vámi vydávaném nosiči bude hudba chráněných autorů (autorů zastupovaných OSA, a to včetně zahraničních), je nutné uzavřít s OSA tzv. jednorázovou licenční smlouvu, která slouží i jako doklad vypořádání autorských práv vyžadovaný lisovnami nosičů a vztahuje se na celý vyrobený náklad.

Výše autorského honoráře, závisí především na poměru užitého repertoáru OSA k celkové délce nosiče,  dále na počtu vyrobených kusů či způsobu distribuce (úplatně/bezúplatně). Žádost o licenční smlouvu, logo OSA ke stažení a sazby autorských odměn naleznete v sekci ke stažení.

+

 

Prosím o informace o potřebných žádostech/platbách/náležitostech k vydání CD, které vydáváme vlastním nákladem, na CD budou lidové skladby v našich vlastních úpravách – nikdo z autorů není členem OSA.

X

Lidové skladby bez aranží, jsou volnými díly a pokud jsou upraveny pouze autory nezastupovanými OSA, není potřeba uzavírat s OSA licenční smlouvu. Stručnou informaci o vydaném nosiči, zašlete za účelem evidence na e-mailovou adresu odboru mechaniky a audiovize.

+

 

Chtěl bych vyrábět Karaoke verze českých písní a následně je prodávat.

X

V případě, že budete prodávat karaoke písní na nosičích, je potřeba uzavřít licenční smlouvu na užití formou výroby a šíření rozmnoženin. V tomto případě se prosím obraťte na odbor mechaniky a audiovize. V případě, že by k šíření docházelo pomocí internetu, kontaktujte prosím odbor vysílání a online médií. Online žádosti o smlouvy naleznete na stránkách OSA v sekci "ke stažení".

+

 

Rád bych vydal CD a DVD, které bych však rád rozdával zdarma jako dárek. K šíření by tedy docházelo nekomerčně. Plyne z toho pro mne nějaká povinnost?

X

V případě, že užijete na nosiči skladby autorů zastupovaných OSA, i přesto, že je nosič neprodejný, podléhá povinnosti získání licenčního oprávnění čili uzavření licenční smlouvy. To, že je však nosič šířen jako dárek nebo-li bezúplatně, se projeví na výši autorské odměny, která bude vycházet z tzv. minimálních autorských odměn.

+

 

Rád bych se zeptal na užití skladeb Vámi zastupovaných autorů, které jsem však pozměnil. Rád bych je vydal na CD. Je k tomu potřeba nějaká licence?

X

V případě, že užijete hudbu chráněných autorů OSA, je potřeba uzavřít licenční smlouvu. Ve vašem případě pak na výrobu a šíření nosičů CD. Pokud by z Vaší strany došlo ke změně dané chráněné skladby (např. nové otextování), zasáhl byste již do osobnostních práv autora. Vy se v tomto případě stáváte autorem těchto úprav, nicméně současně  je vyžadován souhlas původního autora. OSA Vám v tomto případě poskytne kontakt pro vyřízení potřebné autorizace. V opačném případě (pokud autorizace nebude vyřízena) se bude jednat o neoprávněné užití díla, které OSA bude sankcionovat dvojnásobkem běžné autorské odměny.

+

 

Za jakých podmínek je možno hrát na diskotéce z notebooku?

X

Z notebooku nebo PC můžete hrát veřejně hudbu pouze z originální nosičů, a MP3 formáty přímo stažené z legálních serverů. Pokud zkopírujete CD do počítače, vytváříte tzv. pracovní kopii a k jejímu legálnímu užití je třeba uzavřít licenční smlouvu s OSA týkající se užití právě těchto pracovních rozmnoženin.

+

 

Co přesně znamená licence pro DJ? Jaká je výše autorské odměny a jak ji mohu získat?

X

Jedná se o legalizaci výroby pracovních rozmnoženin z neomezeného počtu originálů. Pracovních rozmnoženin může být od každého originálu tolik, kolik je potřeba právě pro veřejnou produkci (cca. do 5 kopií). Toto oprávnění Vám umožní hrát hudbu i z kopií hudebních skladeb. Licence se bude sjednávat na časově ohraničené období, min. na 3 měsíce a více. Licenční smlouva s OSA zohledňuje pouze majetková práva autorů hudby. Majetková práva výrobců originálních nahrávek a interpretů má na starosti Intergram -www.intergram.cz.  Žádost o licenční smlouvu a dotazy posílejte na e- mailovou adresu Oddělení mechaniky a audiovize.


YouTube web design by Link* ©2011