+

 

Kdo je provozovatel děl, která se provozují prostřednictvím reprodukčních přístrojů?

X

Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, majitel provozovny, nájemce apod. Jinými slovy řečeno každý subjekt, který má ve své provozovně umístěno nějaké reprodukční technické zařízení, umožňující poslech hudebních děl.

Užíváním hudebních děl dochází k přímému či nepřímému hospodářskému prospěchu. V takovém případě je nezbytné získat souhlas autorů hudebních děl, jejichž díla užíváte.

Jednoduchým řešením je uzavření licenční smlouvy s OSA, která Vám zabezpečí legální užití hudebních děl více jak jednoho milionů autorů z celého světa, včetně aktuálních hitů ze světa populární hudby. Ve Vašem případě není rozhodující objem odehrané hudby. Můžete tak vytvořit jedinečnou hudební kulisu, díky níž se budou Vaši zákazníci rádi vracet.

Více naleznete v sekci "Úloha hudby v podnikání".

+

 

Začal jsem provozovat restauraci, je nutné se u vás registrovat?

X

Pokud máte ve své provozovně umístěno nějaké reprodukční zařízení ( rádio , TV, DVD, CD atd.) je potřeba uzavřít s OSA licenční smlouvu a zaplatit v ní sjednanou autorskou odměnu.

Vyplníte jeden s formulářů ( podle druhu užití reprodukované hudby) RZ1, RZ2, U, RP ( ke stažení na našem webu ) a uvedete o jaký druh přístroje jde a odešlete jej do OSA. Podle údajů, které tam uvedete bude podle Sazebníku autorských odměn vypracován návrh licenční smlouvy. Smlouva se většinou sjednává na jeden rok.

+

 

Jsem praktický lékař. Má na platby vliv, že jsem zdravotnické zařízení (soukromé), popř. to, že čekárna patří více lékařům?

X

Pokud máte v čekárně své ordinace umístěno nějaké reprodukční zařízení ( rádio , TV, DVD, CD atd.) je potřeba uzavřít s OSA licenční smlouvu a zaplatit v ní sjednanou autorskou odměnu.

Vyplníte formulář  RZ 2 ( ke stažení na našem webu ) a uvedete o jaký druh přístroje se jedná a odešlete jej do OSA. Podle údajů, které tam uvedete bude podle Sazebníku autorských odměn (také ke stažení na webu) vypracován návrh licenční smlouvy. Smlouva se většinou sjednává na jeden rok.

+

 

Budu pořádat u nás v baru diskotéku, musím něco platit?

X

Ano, pokud majitel baru nemá s OSA uzavřenu licenční smlouvu na pořádání diskoték, je nutné uzavřít s OSA licenční smlouvu a zaplatit v ní sjednanou autorskou odměnu.

 

K veřejnému provozování získá pořadatel diskotéky licenci jednoduchým způsobem. Vše nahlásí v potřebné žádosti v sekci: Licence k užití. Na základě skutečností tam uvedených (data, kapacita, vstupné), je vystaven návrh licenční smlouvy, kde se dotyčný podpisem zaváže k zaplacení autorské odměny. Smlouvu lze uzavřít na jednotlivé diskotéky, nebo smlouvu na celý rok. Vše podle uvážení provozovatele. Při vystavení licenční smlouvy se řídíme Sazebníkem OSA.

 

Licenční smlouva s OSA Vám zabezpečí legální užití hudebních děl více jak jednoho milionů autorů z celého světa, včetně aktuálních hitů ze světa populární hudby. Ve Vašem případě není rozhodující objem odehrané hudby. Můžete tak vytvořit jedinečnou hudební kulisu, díky níž se budou Vaši zákazníci rádi vracet.

 

+

 

Lze pouštět na diskotékách a v klubech hudbu např. přes notebook? Lze pouštět hudbu ve formátu MP3, hudbu koupenou on-line?

X

Podle autorského zákona je možné provozovat chráněná hudební díla jen z originálních nosičů či z legálně zakoupených zdrojů (v případě elektronických souborů zakoupených na internetu je třeba doložit doklad o tomto zakoupení). Tedy není možno veřejně provozovat hudební díla z rozmnoženin, a to v jakékoli podobě.

V rámci zkvalitňování služeb zavedl OSA novou licenční smlouvu pro potřeby DJ. Jedná se o licenční smlouvu, která opravňuje uživatele zhotovit si tzv. pracovní či provozní kopie chráněných hudebních děl právě za účelem jejich veřejného provozování, tedy např. na diskotékách, v barech, v restauracích apod.

+

 

Máme v obci místní rozhlas, je potřeba za něj platit OSA?

X

Pokud je v obecním rozhlase užita hudba chráněných autorů ( našich nebo zahraničních) je nezbytné získat souhlas autorů hudebních děl, jejichž díla užíváte.

Jednoduchým řešením je uzavření licenční smlouvy s OSA, která Vám zabezpečí legální užití hudebních děl více jak jednoho milionů autorů z celého světa, včetně aktuálních hitů ze světa populární hudby. Ve Vašem případě není rozhodující objem odehrané hudby. Můžete tak vytvořit jedinečnou hudební kulisu, díky níž se budou Vaši zákazníci rádi vracet.

Více naleznete v sekci "Úloha hudby v podnikání".


 
YouTube web design by Link* ©2011