+

 

Vydávám CD a chtěl bych uzavřít smlouvu o zastupování s OSA. Co všechno k tomu potřebuji?

X

K samotnému vydání CD stačí licence, kterou Vám za zastupované nositele práv
poskytne OSA - Oddělení mechaniky a audiovize.
Smlouvu o zastupování s OSA můžete uzavřít v případě, že jste nositelem výhradní
licence splňující podmínky Autorského zákona (§95 odst. 2c).

+

 

V čem tedy spočívá zastupování nakladatelů?

X

Nakladatel, který je nositelem výhradní licence k výkonu kolektivně spravovaného práva k hudebnímu dílu nebo zhudebněnému textu, může svá práva svěřit do správy OSA. OSA za něj pak poskytuje licence zájemcům o užití děl a za užití vybírá autorské odměny, které rozděluje mezi nakladatele a autory děl podle jejich dohody.

Smlouvu o zastupování s OSA můžete uzavřít v případě, že jste nositelem výhradní licence splňující podmínky Autorského zákona (§95 odst. 2c).


 
YouTube web design by Link* ©2011