+

 

Chtěl bych začít vysílat vlastní internetové rádio ale nevím, co vše musím předtím udělat.

X

Při vysílání internetového rádia je nezbytné současně vypořádat práva autorů hudby a zhudebněných textů s OSA, a práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů s INTERGRAM. S oběma společnostmi musíte uzavřít tzv. licenční smlouvu, díky které získáte souhlas výše jmenovaných nositelů práv s užitím jejich skladeb ve vysílání internetového rádia.

+

 

Mám internetové rádio, ale nemám z toho žádné příjmy, zohledňuje toto OSA nějak?

X

Ano, speciálně pro Vás je určena varianta A, kterou mohou využít pouze vysílatelé, kteří nemají z vysílání žádný hospodářský prospěch.

+

 

Nalezl jsem na internetu nabídku, že mohu vysílat přes poskytovatele, který za mně vypořádá autorská práva, je to legální?

X

Ano, ovšem pokud za Vás někdo bude vypořádávat autorská práva, stává se v tu chvíli provozovatelem tohoto vysílání. Zjednodušeně řečeno, pokud máte firmu a chcete provozovat internetové rádio přes takového poskytovatele, musíte v tu chvíli vysílat pod jeho hlavičkou, tedy ztrácíte možnost identifikace vysílání s Vaší značkou či jménem.

+

 

Chtěl bych vysílat více stanic internetového rádia, mohu získat nějakou množstevní slevu?

X

Ano, můžete vysílat více stanic internetových rádií, ovšem všechny musí být vysílány pod hlavičkou jedné společnosti či vysílatele. Díky tomu se na ně ovšem vztahují výhodnější licenční podmínky. Za první takovou stanici je minimální autorská odměna stanovena ve výši 5 000,- Kč bez DPH, a za každou další se řídí dle sloupce G v tabulce na předchozí straně.

Vzorový příklad tedy může vypadat následovně: jste vysílatelem 3 stanic internetového rádia, každá z nich obsahuje denně více než 12 hodin hudby a vysílá pro více než 500 současných uživatelů. Minimální autorská odměna tedy v tomto případě bude stanovena ve výši
6 200,- Kč bez DPH. Bez multilicenční smlouvy by tato autorská odměna činila 15 000,- Kč bez DPH, můžete tak v tomto případě ušetřit 8 800,- Kč.

 

+

 

Rozlišuje OSA nějakým způsobem v jaké kvalitě, či v jakém formátu moje rádio vysílá?

X

Ne, pro určení minimální autorské odměny je nejdůležitější maximální počet současných posluchačů.

+

 

Je možné streamovat internetové rádio z více serverů, nebo musím používat pouze jeden?

X

Vysílání rádia je možné streamovat z více serverů, přičemž jejich počet je nutné uvést do licenční smlouvy uzavřené s OSA, a v případě změny tuto změnu OSA oznámit, ovšem součet všech možných posluchačů na těchto serverech nesmí překročit maximální počet možných posluchačů daného rádia dle licenčního mechanismu v tabulce na první straně tohoto dokumentu.

+

 

Mohu rádio vysílat v různých kvalitách a formátech?

X

Ano, vysílání může probíhat v neomezeném množství formátů či v různých datových tocích.

+

 

Chci ve vysílání používat jak originální zakoupená CD, tak skladby stažené přímo z internetu. Je to možné?

X

Používání originálních nosičů zcela doporučujeme, na základě licenční smlouvy s OSA získáte dokonce oprávnění si z nich vytvořit rozmnoženiny pro účely vysílání, např. je zkopírovat do paměti počítače a užívat je v softwaru pro vysílání.

Pokud jde o užití skladeb stažených z internetu, je v tomto případě rozhodující zdroj, z jakého byly skladby získány. Aby tyto skladby bylo možné užít ve vysílání, je nutné aby jejich zdroj měl oprávnění Vám je poskytnout. Pokud ho nemá, vytvořili byste si tímto pouze kopii pro osobní potřebu, kterou již nesmíte dále sdělovat veřejnosti.

Zda-li jsou skladby na internetu k dispozici legálně můžete rozpoznat zejména tím, že jejich stažení je zpoplatněno, ovšem toto nemusí být podmínkou.

Při užívání pouze skladeb stažených z internetu doporučujeme archivovat všechny doklady o jejich zakoupení či legálním stažení, kterými můžete dokázat původ skladeb při případné kontrole.

 

 

 


 
YouTube web design by Link* ©2011