+

 

Musím umět noty, abych byl přijat do OSA?

X

Znalost not není podmínkou, ani o přijetí do zastupování nerozhoduje žádná přijímací komise.

+

 

Musím ohlašovat všechna svá díla?

X

Ano, a pokud možno ještě před jejich užitím. Účelem je nejen to, aby byla díla v databázi
OSA připravena pro rozúčtování autorských odměn pro případ jejich užití, ale registrací
v rejstříku OSA je do jisté míry zajištěna i ochrana autorství.

+

 

Musí být každé mé dílo, které ohlašuji, již vydané na nosiči?

X

Nemusí. Ochrana autorských práv k dílu začíná jeho vytvořením (nebo, řečeno slovy
zákona, "vyjádřením v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě") a od tohoto okamžiku
může být zaregistrováno v databázi OSA.

+

 

Je možné ohlásit dílo elektronicky?

X

Ano, prostřednictvím elektronického účtu autora - Infosa (Informační systém OSA). Nejen elektronické ohlašování děl, ale i další komfort Vám poskytne Infosa. Více informací naleznete v sekci "Autoři a nakladatelé" - Infosa.

+

 

Co musím udělat proto, abych získal přístup do Infosa?

X

Volejte infolinku 220 315 226, příp. nás kontaktujte na infosa@osa.cz .

+

 

Kdy dostanu své autorské odměny?

X

OSA vyplácí autorské odměny čtyřikrát ročně: v březnu, červnu, září a prosinci.

+

 

Za jak dlouho po odvysílání mojí skladby dostanu zaplaceno?

X

Mezi užitím díla a vyplacením autorských odměn je obvykle tří- až devítiměsíční
období. Závisí to na konkrétním typu užití, kvalitě podkladů od uživatele a základním
předpokladem je ohlášení díla autorem.

+

 

Vytvořil jsem cover verzi zahraniční skladby. Potřebuji k tomu něčí souhlas?

X

Pokud došlo ke zpracování nebo jiné úpravě hudby či textu chráněné skladby, je nutné
získat k užití cover verze tzv. autorizaci neboli souhlas nositelů práv k původní skladbě.
Podrobnější informace získáte od Oddělení zahraniční dokumentace

+

 

Chci si sám vydat svá díla na nosiči, mám nějaké povinnosti vůči OSA?

X

Pokud autor sám jako fyzická osoba vydává nosič, na němž jsou pouze jeho autorská díla, žádné povinnosti vůči OSA nemá. Budou-li na nosiči i díla jiných autorů, pak je k vydání potřeba získat i jejich souhlas, který Vám za zastupované autory poskytne OSA.

+

 

Mohu své skladby umístit volně na webové stránky?

X

Je to možné, pokud jde o Vaše vlastní (Vámi provozované) webové stránky a Vaše vlastní autorská díla. Bude-li se jednat o díla, na kterých se autorsky podíleli i jiní autoři, pak je k takovému užití potřeba získat i souhlas těchto autory, který Vám za zastupované autory poskytne OSA.

+

 

Jsem zastupovaný autor OSA. Dostal jsem od producenta návrh licenční smlouvy. Nejsem si jistý, zda jejím podpisem neporuším smlouvu o zastupování s OSA.

X

Chcete-li konzultovat konkrétní návrhy licenčních smluv, rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci. Kontaktujte vedoucí oddělení pro záležitosti zastupovaných.

+

 

Jsem zastupovaný autor OSA, mohu zároveň uzavřít smlouvu i s jinou autorskou organizací v zahraničí?

X

OSA Vás zastupuje, prostřednictvím víc než stovky recipročních smluv se zahraničními společnostmi, téměř po celém světě. Pokud i přesto chcete být zastupován pro určité území přímo tamější autorskou organizací, je potřeba toto území vyjmout ze zastupování OSA formou dodatku k Vaší smlouvě o zastupování a uzavřít smlouvu pro dané území se zahraniční autorskou organizací.


 
YouTube web design by Link* ©2011