+

 

Co mám udělat, když budu pořádat koncert?

X

Pokud budete pořádat koncert jste povinni podle autorského zákona opatřit si předem od nositele práv licenci ( souhlas) k užití díla a zaplatit za užití díla autorskou odměnu. Proto je nutné poskytnout příslušnému kolektivnímu správci program produkce (jména autorů a názvy skladeb) akce nejpozději 10 dnů před konáním, pokud se organizátor a kolektivní správce nedohodnou jinak. Příslušnou žádost naleznete v sekci Licence k užití.

Výše autorské odměny je v tomto případě stanovena na základě Sazebníku OSA. Výše autorské odměny je závislá na počtu účastníků hudební produkce a výši průměrného vstupného. Hudební produkce, u kterých není vybíráno vstupné nebo je nižší než 30 Kč, se pokládají za produkce se vstupným 30 Kč.

+

 

Co mám udělat, když budu pořádat ples, maturitní ples, taneční zábavu, kde bude živá hudba?

X

Pokud budete pořádat ples, taneční zábavu atd., jste povinni poskytnout příslušnému kolektivnímu správci program produkce (jména autorů a názvy skladeb) akce nejpozději 10 dnů před konáním, pokud se organizátor a kolektivní správce nedohodnou jinak. Příslušnou žádost naleznete v sekci Licence k užití. Po jejím obdržení OSA vystaví licenční smlouvu. Důležité je oznámení akce, to musí být provedeno ze strany organizátora před akcí, ale licenční smlouvu je možné řešit před i po produkci a následně zaplatit sjednanou autorskou odměnu. Výše autorské odměny je v tomto případě stanovena na základě Sazebníku OSA. Výše autorské odměny je závislá na počtu účastníků hudební  produkce a výši průměrného vstupného. Hudební produkce u kterých není vybíráno vstupné  nebo je nižší než 30 Kč, se pokládají za produkce se vstupným 30 Kč.

+

 

Co mám udělat, když budu pořádat podnikový večírek, kde bude hrát živá hudba?

X

Pokud budete pořádat podnikový večírek kde bude hrát kapela atd., jste povinni poskytnout příslušnému kolektivnímu správci program produkce (jména autorů a názvy skladeb) akce nejpozději 10 dnů před konáním, pokud se organizátor a kolektivní správce nedohodnou jinak. Příslušnou žádost naleznete v sekci Licence k užití. Po jejím obdržení OSA vystaví licenční smlouvu. Důležité je oznámení akce, to musí být provedeno ze strany organizátora před akcí, ale licenční smlouvu je možné řešit před i po produkci a následně zaplatit sjednanou autorskou odměnu. Výše autorské odměny je v tomto případě stanovena na základě Sazebníku OSA.

+

 

Co mám udělat, když budu pořádat koncert vážné hudby?

X

Pokud budete pořádat koncert vážné hudby, jste povinni poskytnout příslušnému kolektivnímu správci program produkce (jména autorů a názvy skladeb) akce nejpozději 10 dnů před konáním, pokud se organizátor a kolektivní správce nedohodnou jinak.  Příslušnou žádost naleznete v sekci Licence k užití. Po jejím obdržení OSA vystaví licenční smlouvu. Důležité je oznámení akce, to musí být provedeno ze strany organizátora před akcí, ale licenční smlouvu je možné řešit před i po produkci a následně zaplatit sjednanou autorskou odměnu. Výše autorské odměny je v tomto případě stanovena na základě Sazebníku OSA. Výše autorské odměny je závislá na počtu účastníků koncertu a výši průměrného vstupného, na počtu výkonných umělců, počtu chráněných děl atd. Koncerty u kterých není vybíráno vstupné  nebo je nižší než 30 Kč, se pokládají za produkce se vstupným 30 Kč.

+

 

Budu platit menší autorskou odměnu, když na koncertu vážné hudby zazní i skladby autorů, kteří jsou již více než 70 let po smrti?

X

Ano, Sazebník OSA na to pamatuje a autorská odměna se snižuje podle počtu nechráněných děl.

Pokud budou užita na koncertu pouze díla nechráněných autorů (volná díla), neplatíte vůbec žádnou autorskou odměnu.

+

 

Budu pořádat koncert kapely, které jsem již zaplatil honorář. Dostanou-li za koncert zaplaceno, proč bychom měli ještě něco platit Vám?

X

Odměna za vystoupení kapely není totožná s autorskou odměnou, kterou platíte OSA. Interpreti mohou být zároveň i zastupovanými autory nebo textaři, ale autorskou odměnu mohou inkasovat pouze přes ochranné organizace, kterými jsou zastupováni. Postup viz. pořádání koncertu.

+

 

Musím platit autorské odměny OSA chci-li pořádat menší hudební festival, kde nejsou všechny kapely zastupované?

X

Nejdříve je potřeba zdůraznit, že OSA nezastupuje interprety, ale skladatele, textaře a nakladatele. Na základě recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi zastupuje také převážnou většinu autorů z celého světa. Pokud na festivalu zazní skladby také nezastupovaných autorů, je autorská odměna krácena podle poměru skladeb zastupovaný/ nezastupovaný autor.

+

 

Musím něco platit a hlásit OSA, když na naší akci vystupují jen autoři, které nezastupujete a kteří budou hrát jen své skladby?

X

V každém případě se tato akce nahlásí, protože nemusíte ani vědět, že je někdo zastupován. Důležité je se přiložit seznam skladeb. Prohlášení typu "nejsme zastupovaní a ani nechceme být " atd. nejsou při licencování podstatná, protože velké množství tzvnezastupovaných kapel je právě zastupováno prostřednictvím nakladatele. V tomto případě, kdy autoři skladeb nemají s OSA uzavřenu smlouvu o zastupovaníOSA zastupuje pouze majetková práva ke skladbám, na které tito autoři uzavřeli licenční nakladatelské smlouvy s nakladateli zastupovanými OSA, je třeba ověřit vždy práva k jednotlivým skladbám. Proto je nutné dodat seznam skladeb.

Po zjištění v naší databázi, že se nejedná o žádného zastupovaného autora ani zastupovaného prostřednictvím nakladatele, nevystavujeme licenční smlouvu a samozřejmě nepožadujeme žádnou autorskou odměnu.

+

 

Musím hlásit OSA večírek pro uzavřenou společnost, pouze pro zvané?

X

Ano, jedná o veřejnou hudební produkci o užití hudebního díla na veřejnosti.


 
YouTube web design by Link* ©2011