logo OSA

logo OSA Partner

logomanuál OSA

S registrovanou kombinovanou ochrannou známkou OSA v podobě, jak je zveřejněna ke stažení  na těchto stránkách, je oprávněn nakládat jen ten, kdo na základě uzavřené licenční smlouvy s  OSA  v souvislosti s oprávněnou výrobou, rozšiřováním, pronájmem a půjčováním zvukových nebo zvukově obrazových záznamů užívá hudební díla z repertoáru OSA.

V jiných případech je třeba souhlasu OSA, který získáte komunikace@osa.cz

logo BIEM


YouTube web design by Link* ©2011